Środa, 29 maja 2024
Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria
pochmurno
13°C
Powróć do: BIURA I REFERATY

Referat Podatków i Windykacji- RP

Referat ma siedzibę pod adresem Wschowa, ul. Niepodległości 1
 
Agata Jaroszewska - Kierownik Referatu
 
 
Katarzyna Jarosińska - stanowisko ds. księgowości podatkowej
 
Agnieszka Kuryłło - stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
 
Magdalena Lubańska - stanowisko ds. windykacji
 
Krystyna Tlałka - stanowisko ds. windykacji
 
Agnieszka Jaworska - Stanowisko ds. kontroli (działalność gospodarcza)
 
Kinga Samol - stanowisko ds. wymiaru podatków 
 
Sandra Kycler - stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
 
 
Do zadań Referatu Podatków i Windykacji należy w szczególności:
w zakresie księgowości podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych: przygotowanie materiałów źródłowych oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatków,
ewidencja wpływów, odpisów, przerachowań i zwrotów z tytułu podatków i opłat lokalnych, a w szczególności: podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
podatku od posiadania środków transportowych,
przygotowywanie decyzji w sprawie przypisów, odpisów, umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty podatku od posiadania środków transportowych,
aktualizowanie bazy pojazdów na podstawie informacji otrzymywanych z organu rejestrującego,
prowadzenie nadzoru i rozliczanie sołtysów i inkasentów z pobranych należności z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
wystawianie i ewidencja upomnień na w/w należności,
wystawianie tytułów wykonawczych, prowadzenie ich ewidencji i nadzorowanie ich realizacji,
wnioskowanie o wpis do hipotek w zakresie wszystkich podatków, księgowanie zaległości zahipotekowanych,
wnioskowanie o wpisy do rejestrów zastawów skarbowych dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych,
rozliczanie i uzgadnianie wpływów z budżetem,
wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych — prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Zielonej Górze i urzędami skarbowymi,
sporządzanie sprawozdań z:
realizacji, windykacji należności podatków i opłat,
zaległości podatkowych przedsiębiorców,
udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom,
nadpłat,
zaległości,
dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonywanych operacji finansowych,
w zakresie podatków od nieruchomość, rolnego i leśnego osób fizycznych:
przygotowanie materiałów źródłowych oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zwolnień w tym zakresie oraz wzorów informacji podatkowych,
przesyłanie przygotowanych uchwał do zaopiniowania przez UOKiK,
gromadzenie materiałów źródłowych stanowiących bazę do wymiaru podatku,
dostarczanie podatnikom i przyjmowanie informacji w sprawie podatków oraz ich weryfikacja,
przygotowywanie i przesyłanie decyzji ustalających i zmieniających wysokość podatku,
prowadzenie rejestru wymiaru, przypisów i odpisów podatku,
przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na raty, prowadzenie postępowań w tym zakresie, przygotowanie decyzji,
kompletowanie spraw dotyczących wnoszonych odwołań i przesyłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
prowadzenie spraw dotyczących należności podatkowych, dla których organem podatkowym są Urzędy Skarbowe, a które stanowią dochody Gminy, przygotowywanie w tym zakresie decyzji i postanowień,
współdziałanie ze służbami geodezyjnymi w sprawach kontroli powierzchni gruntów i budynków dla prawidłowego i powszechnego opodatkowania podatkiem,
wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych — prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
sporządzanie sprawozdań z zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku,
a w szczególności aktualizacji ewidencji podatkowej na podstawie informacji podatkowych, zawiadomień i innych dokumentów:
przypisy i odpisy należności,
skutki obniżenia górnych stawek podatków,
skutki ulg, zwolnień, umorzeń,
skutki odroczenia, rozłożenia na raty,
ulg udzielonych przedsiębiorcom,
 prowadzenie postępowań wyjaśniających, dokonywanie czynności sprawdzających i kontrolnych,
sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych, wniosków i zaleceń pokontrolnych,
sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach niezgłoszenia obowiązku podatkowego lub znacznych rozbieżności uwidocznionych w składanych informacjach i deklaracjach podatkowych,
przygotowywanie wniosków o rekompensatę utraconych dochodów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych,
dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonywanych operacji finansowych,
w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, osób prawnych:
przygotowanie materiałów źródłowych oraz projektów uchwał w sprawie stawek podatków, zwolnień oraz wzorów deklaracji podatkowych,
przesyłanie przygotowanych uchwał do zaopiniowania przez UOKiK,
przyjmowanie deklaracji podatkowych oraz ich weryfikacja,
przygotowywanie i przesyłanie decyzji określających wysokość podatków,
prowadzenie rejestru wymiaru, przypisów i odpisów, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty,
przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na raty, prowadzenie postępowań w tym zakresie, przygotowanie decyzji,
kompletowanie spraw dotyczących wnoszonych odwołań i przesyłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
sporządzanie sprawozdań cyfrowych i opisowych wynikających z zadań realizowanych na danym stanowisku,
prowadzenie postępowań wyjaśniających, dokonywanie czynności sprawdzających i kontrolnych,
sporządzanie protokołów z czynności kontrolnych, wniosków i zaleceń pokontrolnych z wykorzystaniem opinii biegłych,
sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach niezgłoszenia obowiązku podatkowego lub znacznych rozbieżności uwidocznionych w składanych deklaracjach podatkowych,
przygotowywanie wniosków o rekompensatę utraconych dochodów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych,
przygotowanie projektów uchwał w sprawach: stawek opłaty targowej, inkasentów i inkasa w poborze podatków i opłat lokalnych,
w zakresie ewidencji dochodów jednostki budżetowej - Urzędu:
ewidencja opłaty skarbowej oraz zwrot opłaty skarbowej,
ewidencja księgowa pozostałych dochodów,
rozliczanie i uzgadnianie dochodów z budżetem,
sporządzanie sprawozdań w zakresie wykonywanych obowiązków,
w zakresie windykacji:
windykacja należności Gminy wynikających z podatków, umów najmu, dzierżawy,
współdziałanie z urzędami skarbowymi, sądami i komornikami sądowymi w zakresie prowadzonej egzekucji administracyjnej i sądowej,
udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych,
udzielanie informacji na temat opłaty skarbowej,
naliczanie kar umownych wykonawcom na podstawie zaleceń dostarczonych przez komórki organizacyjne.
prowadzenie spraw w zakresie ulg należności cywilno-prawnych i publiczno— prawnych (niepodatkowych),
prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.