Czwartek, 18 kwietnia 2024
Imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
pochmurno
8°C
Powróć do: BIURA I REFERATY

Biuro Inwestycji i Infrastruktury- BI

Pracownicy: 

Jolanta Jaromin- Mazur- Dyrektor Biura

Natalia Haller- stanowisko ds. infrastruktury drogowej

Referat Inwestycji

Przemysław Siwak- Kierownik Referatu Inwestycji - RIN

Barbara Kuźniak- stanowisko ds. inwestycji

Ewa Bogusławska- stanowisko ds. inwestycji

Patrycja Sobczuk- stanowisko ds. inwestycji

Justyna Szewczyk- stanowisko ds. inwestycji

Do zadań Biura Inwestycji i Infrastruktury należy w szczególności:

1.   Opracowywanie planów rocznych oraz wieloletnich programów inwestycyjnych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych gminy,

2.   Koordynowanie i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie inicjowania inwestycji wspólnych,

3.   Koordynowanie działań pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie kluczowych inwestycji i przedsięwzięć, współpraca w przygotowywaniu projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych oraz współpraca z jednostkami zewnętrznymi,

4.   Obsługiwanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych i remontów, w tym:

   a)   nadzór oraz bieżąca kontrola rzeczowo—finansowa wydatków na inwestycje,

   b)   ustalanie zakresu opracowań projektowych, niezbędnych do realizacji zadań w poszczególnych latach,

   c)   przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów wykonawców prac projektowych, ekspertyz, wytyczeń geodezyjnych oraz innych do wartości zamówienia niewymagającego zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,

   d)   sporządzanie umów na wykonanie prac projektowych, ekspertyz, opracowań geodezyjnych i innych do wartości zamówienia nie wymagającego zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, egzekwowanie właściwego i terminowego wykonania tych umów oraz ich    rozliczanie,

   e)   przygotowywanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia postępowań w trybie zamówień publicznych w tym zawarcia umów na usługi/dostawy i roboty budowlane w zakresie prac prowadzonych przez biuro,

   f)    uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla właściwego prowadzenia procesu przygotowania inwestycji do realizacji,

   g)   przygotowywanie spraw związanych z pozyskiwaniem terenów przewidzianych pod inwestycje, niezbędnych dla właściwej realizacji inwestycji,

   h)   przeprowadzanie negocjacji w sprawach dotyczących wejścia w teren w zakresie prowadzonych inwestycji,

   i)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz właściwymi jednostkami organizacyjnymi, odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury, w spełnieniu warunków stawianych przez nie na etapie przygotowywania i uzgadniania dokumentacji,

   j)    udział w radach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji oraz ocena kompletności dokumentacji i uzgodnień,

   k)   organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami,

   l)    bieżąca kontrola zgodności prowadzonych inwestycji z harmonogramami oraz dokumentacją techniczną inwestycji,

   m) przygotowywanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych,

   n)   udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz nadzorowanie zgodności zgłaszanych do odbioru robót z warunkami umowy, 

   o)   przeglądy gwarancyjne zrealizowanych zadań,

   p)   załatwianie sporów związanych z realizacją inwestycji w terenie,

   q)   kompletowanie i przechowywanie dokumentacji przeprowadzonych inwestycji, 

   r)    koordynacja rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych,

   s)   sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań ze stanu przygotowania i realizacji inwestycji,

   t)    rozliczanie rzeczowo-finansowe zadań realizowanych w zakresie procesów inwestycyjnych.

5)   Wykonywanie zadań w zakresie administrowania infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i infrastruktury technicznej:

   a)   bieżąca kontrola stanu nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów, ciągów komunikacyjnych oraz realizacja ich bieżącej konserwacji, napraw cząstkowych i remontów

   b)   kontrola okresowa drogowych obiektów pozostających we władaniu Gminy oraz realizacja bieżącej konserwacji, napraw i remontów,

   c)   kontrola widoczności na przejazdach kolejowych,
   utrzymanie oznakowania dróg gminnych (pionowego, poziomego, nazw ulic),

   d)   wykonywanie analiz ruchu drogowego i przeprowadzanie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych w celu poprawy komunikacji i bezpieczeństwa ruchu, rozliczanie zadań, a także prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,

   e)   zatwierdzanie i uzgadnianie projektów zmiany organizacji ruchu,
   prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

   f)    wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych oraz kontrola sposobu i jakości robót związanych z przywracaniem pasa do stanu pierwotnego,

   g)   uzgadnianie przebiegu infrastruktury technicznej w drogach gminnych publicznych i drogach wewnętrznych stanowiących własność gminy,

   h)   naliczanie opłat za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
   uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie dróg gminnych,

   i)    wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków-komunikacja zbiorowa,

   j)    wydawanie zezwoleń na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej,

   k)   wydawanie zezwoleń na umieszczenie reklamy w pasie drogowym,

   l)    uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych,

   m) kontrola stanu oświetlenia będącego własnością Gminy Wschowa oraz realizacja bieżącej konserwacji, napraw i remontów,

   n)   przygotowywanie do zawarcia umów z wykonawcami o wykonanie napraw oświetlenia będącego własnością Gminy Wschowa,

   o)   zgłaszanie awarii oświetlenia należącego do Enea za pomocą platformy zgłoszeniowej,

   p)   występowanie w sprawach związanych z wykonywaniem postanowień umowy zawartej z ENEA S.A. na wykonanie usługi oświetleniowej,

   q)   przygotowywanie wniosków o warunki przyłączenia do sieci,
   nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem infrastruktury technicznej gminy, koordynowanie działań w zakresie prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych,

   r)    kanalizacyjnych, energetycznych, cieplnych, gazowniczych oraz telekomunikacyjnych, załatwianie sporów związanych z realizacją zadań biura w terenie.

   s)   opracowywanie planów inwestycyjnych gminy w zakresie rozbudowy sieci infrastrukturalnych podległych gminie,

   t)    koordynowanie i uzgadnianie planów inwestycyjnych i remontowych zarządców sieci infrastrukturalnych,

   u)   wydawanie decyzji nakazujących właścicielom nieruchomości wykonanie obowiązku przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i nadzór nad ich wykonaniem,

   v)   współpraca z zarządcami sieci infrastrukturalnych w zakresie bieżącego utrzymania sieci na terenie gminy,

   w)  podejmowanie działań w zakresie usuwania bieżących awarii sieci,

   x)   udział w pracach zespołów przygotowujących i realizujących wnioski i projekty finansowane z budżetu własnego lub środków zewnętrznych,

   y)   rozliczanie rzeczowo-finansowe zadań realizowanych w zakresie infrastruktury drogowej i technicznej.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.