Sobota, 20 lipca 2024
Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
pochmurno
28°C
Powróć do: BIURA I REFERATY

Referat Finansów

Pracownicy:

Andrzej Korzan - Główny Księgowy/Kierownik Referatu  
  
Agnieszka Strząbała- Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 
Małgorzata Kuczkowiak -Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 
Violetta Lisiak- Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 
Monika Kleinschmidt - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 
Martyna Szwarc (czasowa nieobecność)
 
 Do zadań Referatu Finansów należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 4. nadzorowanie i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych
 5. prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług, w zakresie w jakim Gmina jest podatnikiem podatku VAT,
 6. generowanie scentralizowanego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) i sporządzanie scentralizowanej deklaracji VAT,
 7. prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wykonania budżetu Gminy i Urzędu,
 8. opracowywanie niezbędnych zestawień dochodów i przychodów, wydatków i kosztów dla potrzeb prowadzenia analiz ekonomicznych i finansowych,
 9. zarządzanie długiem, lokowanie wolnych środków pieniężnych w wybranych bankach,
 10. realizowanie zobowiązań i należności na podstawie przyjmowanych od pracowników merytorycznych  dokumentów finansowych (umowy, faktury, noty, delegacje itp.) zgodnie z planem finansowym,
 11. kontrola prawidłowości i terminowości rozliczeń z kontrahentami,
 12. przyjmowanie oraz sprawdzanie zgodności dokumentów księgowych,
 13. dekretowanie i kompletowanie dokumentów księgowych,
 14. prowadzenie ewidencji księgowej zaangażowania wydatków,
 15. prowadzenie ewidencji księgowej w systemie finansowo — księgowym rachunków i rejestru faktur
 16. terminowe dokonywanie zapłaty z tytułu zaciągniętych zobowiązań,
 17. kontrola nad środkami finansowymi na rachunkach bankowych w celu terminowego dokonywania zapłaty,
 18. obsługa finansowa programów unijnych, dotacji celowych i innych oraz współpraca przy ich rozliczaniu,
 19. analiza należności i zobowiązań, potwierdzanie sald,
 20. rozliczanie inwestycji zakończonych: sprawdzanie rozliczenia kosztów z dokumentami księgowymi, sprawdzanie prawidłowości dokumentu OT, LT, PT, PR oraz wprowadzanie środków trwałych na majątek Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 21. prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie ich umorzenia,
 22. ustalanie zasad przeprowadzania, rozliczenia inwentaryzacji składników majątkowych jednostki zgodnie z obowiązującą instrukcją inwentaryzacyjną, prowadzenie księgi inwentarzowej,
 23. prowadzenie ewidencji zaliczek pracowników oraz terminowe ich rozliczanie,
 24. zwrot kaucji gwarancyjnych wraz z odsetkami,
 25. prowadzenie czynności niezbędnych do sporządzania bilansów: budżetu Gminy i jednostki po zakończeniu roku budżetowego,
 26. w zakresie funduszu sołeckiego: naliczenie wysokości środków funduszu sołeckiego przypadającego do wydatkowania przez poszczególne sołectwa w następnym roku budżetowym, ujęcie w uchwale budżetowej przedsięwzięć wynikających z wniosków sołectw, kontrola prawidłowości wydatkowania środków na przedsięwzięcia wskazane przez sołectwa oraz ujęcia ich w ewidencji i sprawozdawczości, złożenie wniosku przez Gminę o zwrot z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego,
 27. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 28. przygotowywanie sprawozdań, zestawień, raportów oraz innych dokumentów finansowo — księgowych na potrzeby kierownictwa i organów kontrolnych,
 29. gromadzenie, kwalifikowanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentów finansowych,
 30. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Zielonej Górze,
 31.  controlling finansowy urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych.
 32. wystawianie faktur za najem, dzierżawę gminnych składników majątkowych, za sprzedaż majątku Gminy.
 33. naliczanie odpisów na ZFŚS i ewidencja zdarzeń gospodarczych funduszu,
 34. nadzór finansowy nad wykorzystaniem środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz kontrola ZFŚS,
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.