Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny: Alicja, Marta, Alojz
pochmurno
25°C
Powróć do: Nieruchomości

Sprzedaż użytkowania wieczystego- na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j: Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)- zasady ogólne

KARTA USŁUG

Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 1a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (zwanej dalej ugn). 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego nie może nastąpić przed upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa,  Biuro Obsługi Interesanta, parter 

tel. 65 540 86 00                           *  boi@wschowa.pl 

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek – Piątek 7:30 - 15:30

Miejsce załatwienia sprawy: Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Sprawę prowadzi:  Adrianna Maśląka –  inspektor ds. nieruchomości 

Dokumenty: 

Wniosek o sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j: Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

W przypadku gdy przedmiotowa nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej w myśl art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023r. poz. 221, 641 i 803) do wniosku należy dołączyć wniosek o udzielenie pomocy publicznej w ramach reguły de minimis.

Czas realizacji: 2-3 miesiące.

Opłaty: 

  1. cenę nieruchomości gruntowej niewykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, ustala się jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. 
  2. cenę nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ustala się w wysokości nie niższej niż dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży. 

Opłaty: 

·         wniosek nie podlega opłacie skarbowej, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

·         cena nieruchomości,

·         koszt zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów w księgach wieczystych.

Forma załatwienia sprawy: 

Zawarcie umowy cywilno-prawnej w formie aktu notarialnego.

Etapy realizacji sprawy:

  1. Rozpatrzenie wniosku.
  2. Zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego.
  3. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
  4. Poinformowanie wnioskodawcy o cenie nieruchomości gruntowej.
  5. Sporządzenie i podpisanie z wnioskodawcą protokołu.
  6. Zawarcie aktu notarialnego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
Kodeks cywilny,
Uchwała NR LIX/540/2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2023 r. 


Tryb odwoławczy: 

W przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego na zasadach ogólnych -nie przysługuje odwołanie od sposobu rozstrzygnięcia sprawy.

Dodatkowe informacje:

1.   Zgodnie z ugn sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym. Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu jest uzależniona od zgody Burmistrza . 

2.   W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów i urzędów w celu pozyskania dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

3.   W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współużytkowania wieczystego, wnioski o sprzedaż prawa własności nieruchomości muszą być złożone przez wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości.

4.   Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku każdorazowo bada, czy w stosunku do nieruchomości nie toczą się postępowania administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez  jednostkę samorządu terytorialnego oraz postępowania z wniosków dawnych właścicieli lub ich następców prawnych o zwrot.

7.   Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku.

8.   Cenę nieruchomości ustala się w oparciu o ugn i ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a gdy nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej również z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (art. 69a ugn oraz właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej).

9.   Sprawa kończy się umową w formie aktu notarialnego bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.

10. Składanie wniosków nie jest ograniczone terminem.

Wniosek_sprzedaż_UW_art_32- 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.