Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny: Alicja, Marta, Alojz
pochmurno
25°C

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Wniosek może złożyć każdy. Nie musisz być właścicielem nieruchomości, ani posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością, której dotyczy wniosek. Urząd może otrzymać kilka różnych wniosków dotyczących tej samej nieruchomości. 

Opłaty:

·         Jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy–  brak opłaty

·         Wniosek składa organizacja pożytku publicznego, jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego – brak opłaty

·         598 zł - opłata skarbowa za decyzję o warunkach zabudowy w pozostałych przypadkach (w szczególności jeśli wniosek składa osoba trzecia, niebędąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości)

·         56 zł – opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

·         10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o zmianie warunków zabudowy

·         17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

·         17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji

Termin i sposób załatwienia sprawy:

·         21 dni – jeśli dotyczy wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;

·         65 dni – dla ustalenia lokalizacji celu publicznego

·         Miesiąc dla zmiany decyzji o warunkach zabudowy (termin ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy)  

·         Miesiąc dla przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy (termin ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy)  

·         90 dni – w pozostałych przypadkach.

W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych na uzyskanie uzgodnień i opinii czy też okresów zawieszenia postępowania. Wydanie decyzji może się również opóźnić np. z winy strony lub przyczyn niezależnych od urzędu.

Wymagane wnioski i dokumenty o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego:

   1. Wniosek 

   2.Oryginał mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku mapy ewidencyjnej

   4.Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu    przedstawione w formie graficznej

   5.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco    oddziaływać na środowisko)

   6.Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej

   7.Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji

   8.Pełnomocnictwo 

   9.Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Etapy realizacji sprawy:

  1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami
  2. Ustalenie przez Organ stron postępowania administracyjnego
  3. Weryfikacja merytoryczna wniosku
  4. Przygotowanie projektu decyzji ,
  5. Uzgodnienie projektu decyzji z innymi Organami
  6. Zawiadomienie stron o zebraniu materiałów w sprawie
  7. Wydanie decyzji 

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy: 

·         Przeniesienie decyzji możliwe jest tylko za zgodą osoby, dla której decyzja została wydana 

·         Osoba, na którą przenoszona jest decyzja musi wyrazić zgodę na przyjęcie wszystkich warunków w niej zawartych  

·         Przenoszona decyzja musi być ostateczna. 

Sposób załatwienia: złożenie wniosku wraz ze zgodą wszystkich adresatów decyzji oraz uiszczoną opłatą skarbową. 

Uwaga! Nie ma możliwości przeniesienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

Otrzymanie zmiany decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jeśli: 

·         jesteś adresatem decyzji

·         wydana decyzja jest ostateczna

·         strony wyraziły zgodę na zmianę decyzji o warunkach zabudowy

·         decyzja o warunkach zabudowy jest ważna, tzn. nie została wygaszona

·         została wniesiona opłata skarbowa

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie od otrzymanej decyzji należy złożyć do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu miasta lub gminy, który wydał decyzję. Jest na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Prawo do odwołania przysługuje również innym stronom postępowania.

Istnieje możliwość rezygnacji ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej stanie się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie stron o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania składa się do urzędu, który wydał decyzję.

Ostateczność decyzji: 

Wydawana w formie zaświadczenia w terminie 7 dni od złożenia wniosku wraz z uiszczoną opłatą skarbową

Załączniki:

wniosek_o_WZ_i_ICP 

wniosek_o_przeniesienie_decyzji_o_warunkach_zabudowy 

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_stwierdzeniu_ostatecznosci_decyzji_ 

Pełnomocnictwo_do_warunków_zabudowy 

Oświadczenie_rolnika_indywidualnego_o_prowadzeniu_gospodarstwa_rolnego 

Oświadczenie_o_zrzeczeniu_się_prawa_do_odwołania 

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.