Logo Miasta i Gminy Wschowa
Powróć do: Gmina Wschowa

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa dostępne są w Systemie Informacji Przestrzennej na platformie https://wschowa.e-mapa.net/ 

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska we wsi Łysiny. Uchwała Nr XX/190/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 20 grudnia 1996 r. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 3, poz. 24.
 2. Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowy dotyczącej części terenu położonego na obszarze wsi Tylewice. Uchwała Nr XXXIV/389/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 28 sierpnia 2001 r. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, Nr 98, poz. 704 z dnia 15.10.2001 r.
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru A w obrębie wsi Lgiń. Uchwała Nr XLI/488/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r. Publikacja Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 75, poz. 1004 z dnia 31.07.2002 r.
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru B w obrębie wsi Lgiń. Uchwała Nr XLI/489/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r. Publikacja Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, Nr 75, poz. 1005 z dnia 31.07.2002 r.
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru CD w obrębie wsi Lgiń.  Uchwała Nr XLI/490/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, Nr 75, poz. 1006 z dnia 31.07.2002 r.
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru E w obrębie wsi Lgiń. Uchwała Nr XVIII/208/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 43, poz. 774 z dnia 29.06.2004 r.
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa- Klasztorna- Bema- Niepodległości- Westerplatte- Parkowa we Wschowie dotyczący części działki nr 1057/40 przy ul. Pocztowej. Uchwała Nr XXXIII/347/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 października 2005 r. Publikacja : Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 89, poz. 1500 z dnia 28.11.2005 r.
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych. Uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 r. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, Nr 25, poz. 573 z dnia 31.03.2008 r.
 9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie. Uchwała Nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009 r.  Publikacja: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, Nr 15, poz. 290 z dnia 05.03.2009 r.
 10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa obejmującego obszar działek o nr ewid 2356/1 i 2356/2 położonych przy ulicy Wolsztyńskiej. Uchwała Nr XVI/156/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2011 r. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 494 z dnia 17.02.2012 r.
 11. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych D-54-MU.Uchwała Nr XXI/217/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31.05.2012 r.. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1515 z dnia 03.08.2012 r.
 12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych A-128-P,U i B-33-U. Uchwała Nr XXXI/347/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.04.2013 r. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1359 z dnia 20.05.2013 r.
 13. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część wschodnia. Uchwała Nr XXXIII/368/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27.06.2013 r. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1756 z dnia 16.07.2013 r.
 14. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszarów położonych przy ul. Daszyńskiego we Wschowie. Uchwała Nr XXXVIII/424/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.12.2013 r. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 202 z dnia 24.01.2014 r
 15. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część południowa. Uchwała Nr XXXVIII/425/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.12.2013 r.  Publikacja: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 226 z dnia 28.01.2014 r.
 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej. Uchwała Nr XLIV/508/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.06.2014 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 1448 z dnia 15.07.2014 r.
 17. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy. Uchwała Nr VII/64/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.05.2015 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1086 z dnia 15.06.2015 r.
 18. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Łąkowa, Garbarska, Nowa i Ks. A. Kostki . Uchwała Nr VII/66/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.05.2015 r. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1087 z dnia 15.06.2015 r.
 19. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru położonego w rejonie ul. Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej we Wschowie. Uchwała Nr VII/65/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.05.2015 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1390 z dnia 20.07.2015 r.
 20. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część północna. Uchwała Nr IX/76/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.06.2015 r. Publikacje: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1413 z dnia 27.07.2015 r.
 21. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część zachodnia. Uchwała Nr XVI/165/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31.03.2016 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz.  829 z dnia 14.04.2016 r.
 22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Garbarskiej, Wałowej, Herbergera we Wschowie. Uchwała XLV/398/2018 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2018-09-27.  Publikacja: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 poz. 2396.
 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Konradowo.  Uchwała X/91/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 października 2019 r. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 3045 z dnia 21 listopada 2019
 24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek 970, 1025, 1026 i 1029 we Wschowie. Uchwała Nr XLIII/390/2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 września 2022 r. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1862 z dnia 30.09.2022 r.