Logo Miasta i Gminy Wschowa
Powróć do: Gmina Wschowa

O GMINIE WSCHOWA

Gmina Wschowa położona jest w południowo - wschodniej części województwa lubuskiego. Gmina Wschowa zajmuje powierzchnię 19 691 ha, w tym miasto 925 ha. Północna jej część objęta jest krajowym systemem obszarów chronionych, w skład którego wchodzi fragment obszaru chronionego krajobrazu: Obszar Przemęcko –Wschowski, na terenie którego znajduje się Przemęcki Park Krajobrazowy. Park ten powołano dla ochrony niepowtarzalnych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym zespołów leśno – łąkowo – jeziornych, z wieloma gatunkami chronionych i często rzadkich roślin i zwierząt. Granice chronionego krajobrazu na terenie gminy obejmują głównie kompleksy leśne.

W gminie są trzy jeziora, z których największym jest jezioro Lgińsko, położone w odległości około 10 km od Wschowy. Powierzchnia jeziora to 68,6 ha, objętość 4778,3 tys. m3, głębokość maksymalna 16,9 m, głębokość średnia 7,0 m. Jezioro jest intensywnie wykorzystywane w celach rekreacyjnych dzięki malowniczo położonej plaży. W bliskim sąsiedztwie jeziora Lgińsko leży jezioro Lginko (Lgiń Mały) o powierzchni 39,10 ha, objętość - 1422 tys. m3, głębokość maksymalna 7,2 m, średnia głębokość 3,6 m. Ponadto w granicach gminy znajduje się jezioro Dąbie o powierzchni 13,56 ha we wsi Wygnańczyce.