Logo Miasta i Gminy Wschowa
Powróć do: Nieruchomości

Gminna Ewidencja Zabytków

KARTA USŁUG

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW MIASTA 
I GMINY WSCHOWA

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa,  Biuro Obsługi Interesanta, parter 

tel. 65 540 86 00                           *  boi@wschowa.pl 

 

GODZINY PRACY URZĘDU

Poniedziałek – Piątek 7:30 - 15:30

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, 

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

Dokumenty: 

Wniosek – podanie o wydanie dokumentów.
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
 

Czas realizacji:

7 dni

Rozstrzygnięcie do odbioru osobistego, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, przez pracownika Biura lub po pisemnym powiadomieniu, lub wysyłka pocztą.

Opłaty: 

Opłata za zaświadczenie – 17 zł

wnoszona na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa: 31 8669 0001 0008 7258 2000 0462

Podstawa prawna:
1.Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Zarządzenie NR B.0050.105.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 czerwca 2023 r. W sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Wschowa

3. Zarządzenie NR B.0050.184.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 6 listopada 2023 r. W sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Wschowa

4. Zarządzenie NR B.0050.220.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 19 grudnia 2023 r. W sprawie zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Wschowa

5. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje

Załączniki:

wniosek_o_zaświadczenie_z_GEZ