Aktualności

Data publikacji:
14.02.2020
Atrakcyjne działki przy ulicy Obrońców Warszawy
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłosza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w rejonie ul. Obrońców Warszawy we Wschowie. Poniżej przedstawiamy wykaz numerów działek, wraz z ich powierzchnią oraz ceną...
Data publikacji:
11.02.2020
Zapisz się na darmowe szkolenia
Gmina Wschowa rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III:Działania 3.1. Projekt ma na...
Data publikacji:
26.02.2020
Kontrola palenisk - Pierwsze pobranie próbek popiołu !!
Straż Miejska we Wschowie już od kilku lat prowadzi działania związane z kontrolą zabronionego spalania odpadów w instalacjach przydomowych. Jak do tej pory nie było konieczności pobierania próbek popiołu. Posesja, na której pobrano próbę była już...
Data publikacji:
24.02.2020
Zwrot podatku akcyzowego
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie do 29 lutego 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do...
Data publikacji:
21.02.2020
XV Sesja Rady Miejskiej we Wschowie
W czwartek, 27 lutego, o godzinie 12.00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej we Wschowie. We wtorek, 25 lutego, o godzinei 14.00 radni spotkają się na wspólnym posiedzeniu komsji stałych,...

Strony