Aktualności

Data publikacji:
28.09.2022
Prace konserwacyjne w Strefie Płatnego Parkowania we Wschowie
Szanowni Mieszkańcy!   Informujemy, iż od 03.10.22r. do 09.12.22r. w Strefie Płatnego Parkowania będą trwały prace konserwacyjne parkomatów. W niektórych urządzeniach nie będzie możliwości uiszczenia opłaty. Zgodnie z zapisami Uchwały nr XXXVIII/306...
Data publikacji:
28.09.2022
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Wykaz Na podstawie art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...
Data publikacji:
27.09.2022
Bezpieczniej na gminnych drogach!
Wczoraj funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, w ramach patroli drogowych sprawdzających trzeźwość kierowców na gminnych drogach, rozdawali materiały profilaktyczno - informacyjne dot. bezpieczeństwa i trzeźwości kierowców....
Data publikacji:
27.09.2022
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEKAZANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROGRAMU „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
Z uwagi na dużą ilość sprzętu, a także konieczność dopełnienia formalności podczas podpisywania umów pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wschowa będą kontaktować się z każdym wnioskodawcą telefonicznie i indywidualnie umawiać na konkretną datę...
Data publikacji:
27.09.2022
Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023
Trwają konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Do 7 października br. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu programu współpracy z Gminą Wschowa na 2023 rok...

Strony