Środa, 29 maja 2024
Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria
pochmurno
13°C

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Ogłasza przetarg ustny nieograniczony - ul. Moniuszki 4

Wschowa, dnia 10 kwietnia  2024 r.

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

Na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Wschowa. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne - poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa.

Osoby prawne - przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości  osób reprezentujących podmiot. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j Dz.U.2017r.,poz.2278 ).

Lokal niemieszkalny Nr 1a o powierzchni 22,34 m2 położony we Wschowie przy ul. Moniuszki 4, oraz udział  w nieruchomości w wys. 2234/25810, położony na działce   o Nr geod. 1557/11 o powierzchni 1332 m2, dla którego urządzona jest księga wieczysta Nr KW ZG1W/00002829/3.  Cena wywoławcza: 15 000,00 zł. Postąpienie: 150,00 zł. Wadium: 3 000,00 zł.
 

Opis nieruchomości: Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wschowa przedmiotowa nieruchomość, położona jest na terenie oznaczonym symbolem A-111-MN przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży w dniach 12.04.2024-06.05.2024 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem tel. 65 540 86 47 lub 65 540 86 35 w godzinach od 7.30 do 15.30.  Wynegocjowana  w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Obciążenie nieruchomości: nieruchomość nie posiada zobowiązań  i jest wolna od obciążeń. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 10.05.2024 r.   
od godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ulicy Rynek 1, Sala Posiedzeń (I piętro).  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021 poz. 2213 ).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w BS Wschowa Nr 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony 
- lokal niemieszkalny ul. Moniuszki 4/1a. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w takim terminie, aby kwota wadium znalazła się na koncie Urzędu Miasta i Gminy w Wschowa najpóźniej 
w dniu  06.05.2024 r. do godz. 15.30. Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

1)     wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

2)     wadium zwraca się przelewem na rachunek podany przez uczestnika przetargu,

3)     wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości nastąpi 
w dniu wpłaty pozostałej części należności,

4)     wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia aktu notarialnego.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decyduje uczestnik przetargu. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego  do wpłaty na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa BS Wschowa Nr 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011, ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.  Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: uchylenie się wygrywającego przetarg od podpisania umowy notarialnej  w określonym terminie spowoduje utratę wadium.

Wszelkie koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi nabywca. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt 
i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w  Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, tel. 65 540 86 47 lub 65 540 86 35

                                                                                                                                                                                          

                                                                                   

                                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                                          Marek Kraśny

                                                                                          Zastępca Burmistrza Miasta                   

                                                                                        /-/ i Gminy               

 

                                   

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.