Logo Miasta i Gminy Wschowa

Zawiadomienie o LXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E
 

23 kwietnia 2024 r. o godz. 11.00  w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa odbędzie się LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ
 

Proponowany porządek obrad :

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu LXIII Sesji Rady Miejskiej.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Wschowie w I kwartale 2024 roku.

6.      Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Wschowie - kadencja 2019 – 2024.

7.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wschowa na lata 2021 – 2025 za rok 2023 r.

8.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 za 2023 rok.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok. (druk 619)

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w I kwartale 2024 roku. (druk 620)

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i informacje.

13. Zakończenie obrad.

                                                                 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wschowie

/-/ Hanna Knaflewska - Walkowiak

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności