Logo Miasta i Gminy Wschowa

SPROSTOWANIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, prostuje treść opublikowanego wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do zbycia z dnia 22 stycznia 2024 r., dotyczącego przeznaczenia przez Gminę Wschowa do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi jako działki 137/2, 116/4, położonej w obrębie Wschowa, przy ul. Magnoliowej, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1W/00008178/6, w następujący sposób: 

Oznaczenie powierzchni ww. nieruchomości „0,0911 ha” zastępuje się  powierzchnią „0,0948 ha” 

Pozostała treść opublikowanego wykazu z dnia 22 stycznia 2024 r. pozostaje bez zmian. 

Sprostowanie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu. 

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności