Logo Miasta i Gminy Wschowa

Informacja o wynikach przetargu

 W dniu: 22 marca 2024 roku  o godz. 900 w sali posiedzeń  Urzędu Miasta i Gminy Wschowa odbył się II-gi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego Nr 4a  o powierzchni użytkowej 24,90 m2 położonego na I piętrze w budynku przy ul. Garbarskiej 7 we Wschowie położony na działce o nr ewid. 1500/1  o powierzchni 168 m2, dla którego prowadzona jest  księga wieczysta  ZG1W/00015763/6.

Wadium w wysokości 4 460,00 zł. zostało uiszczone przez I oferenta w ustalonym terminie.

Cena wywoławcza: 44 600,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu: 45 050,00 zł.

Nabywcy: Joanna, Kamil Sadowscy

                                                                                            Z up. Burmistrza

                                                                                            /-/ Marek Kraśny

                                                                                            Zastępca Burmistrza

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności