Wspieranie klubów sportowych

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/304/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Gminie Wschowa kluby działające na terenie Gminy Wschowa mają czas do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym będzie realizowane zadanie na złożenie wniosku o udzielenie dotacji. Poniżej zamieszcona została ww. ustawa a także wzór wniosku oraz sprawozdania dla klubów sportowych zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie z budżetu Miasta i Gminy Wschowa.

Do pobrania: 

Publikacja: olek