Straż Miejska

 

Straż Miejska ma siedziebę pod adresem Wschowa, Pl. Zamkowy 3.
 
Witold Skorupiński
Komendant Straży Miejskiej
tel. 65 540 86 22 
 
 
Michał Cieplak 
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
 
Strażnicy:
mł. inspektor Mariusz Kszczot
strażnik Mateusz Swojak
mł. strażnik Paweł Nowak
 
Ewelina Drozdek
Stanowisko ds. kancelaryjno-administracyjnych
 
Straż Miejska pełni służbę od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00.
 
Podział gminy na rejony służbowe
 
Rejon nr 01
strażnik Mateusz Swojak 010

 
teren miejski: Czeska, Garncarska, Jagiellońska, Kościuszki, Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Nowy Rynek, Osiedle, Osiedle Jagiellonów, Paderewskiego, Prusa, Pusta, Reymonta, Rondo Sławskie, Sadowa, Sienkiewicza, Słowackiego, Starowiejska, Wesoła, Węgierska, Wolsztyńska (nr parzyste), Zygmunta Starego
teren wiejski: Przyczyna Górna, Tylewice, Kandlewo, Konradowo, Łysiny, Wygnańczyce, Pszczółkowo, Buczyna, Hetmanice, Lgiń, Nowa Wieś, Nowe Ogrody
 
Rejon nr 02
inspektor Michał Cieplak 06
teren miejski: 17 – go Pułku Ułanów, 31 Stycznia, Akacjowa, Aleja Drużyny Harcerskiej Bawoły, Berwińskiego, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Cisowa, Czereśniowa, Daszyńskiego, Działkowa, Jabłoniowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jasna, Jarzębinowa, Jeżynowa, Jodłowa, Kamienna, Klonowa, Leszczynowa, Leśna, Magnoliowa, Malinowa, Modrzewiowa, Morelowa, Niepodległości, Nowe Ogrody, Orzechowa, Piaskowa, Piłsudskiego, Plac Grunwaldu, Podgórna, Polna, Rondo Leszczyńskie, Rondo Wolsztyńskie, Solna, Sosnowa, Spokojna, Strażacka, Świerkowa, Targowa, Wąska, Wierzbowa, Wiśniowa, Wolności, Wolsztyńska(nr nieparzyste), Zakątek Kamienny
 
Rejon nr 03
mł. strażnik Paweł Nowak 011
teren miejski: 55 – go PPP, Aleja PCK, arc. Stablewskiego, Chopina, Dworcowa, Głogowska, Głowackiego, Gospody, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Konradowska, Kopernika, Krótka, Kurpińskiego, Lwia, Mała, Mickiewicza, Moniuszki, Nowopolna, Ogińskiego, Okrężna Osadnicza, Plac Ćwiczeń, Plac Kosynierów, Przemysłowa, Rondo Na Trakcie Królewskim, Sportowa, Staroleszczyńska, Strzelecka, Szymanowskiego, Towarowa, Wieniawskiego, Żwirki i Wigury
teren wiejski: Dębowa Łęka, Osowa Sień, Przyczyna Dolna, Wincentowo, Łęgoń, Olbrachcice
 
Rejon nr 04
mł. inspektor Mariusz Kszczot 08
teren miejski: Aleja Dębowa, Aleja Konstytucji 3 – go Maja, Boczna, Bohaterów Westerplatte, Czarna, Garbarska, Gen. Bema, Herbergera, Kasztanowa, Kilińskiego, Klasztorna, Konopnickiej, Kościelna, Księdza Kostki, Księdza Rogalińskiego, Kuśnierska, Lipowa, Łazienna, Łąkowa, Matejki, Nowa, Obrońców Warszawy, Ogrodowa, Parkowa, Plac Farny, Plac św. Jana, Plac Zamkowy, Pocztowa, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich, Ratuszowa, Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, Sikorskiego, Słoneczna, Tylna, Wałowa, Zielona, Zielony Rynek
teren wiejski: Siedlnica, Czerlejewo
 
Do zakresu działania Straży Miejskiej należy w szczególności:
 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 3. podejmowanie samodzielnie lub w zależności od okoliczności we współdziałaniu z wyspecjalizowanymi podmiotami, interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia a także w przypadkach naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych,
 4. udzielanie pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych lokalnych zagrożeń,
 5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków takiego zdarzenia,
 6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 7. doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, życia, zdrowia oraz mienia,
 10. inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń,
 11. zapobieganie zjawiskom kryminogennym, w szczególności alkoholizmowi, narkomani, braku opieki nad nieletnimi, w ścisłej współpracy z Policją, Strażą Leśną, agencjami ochrony, Sądem Rejonowym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dyrektorami szkół i domów dziecka,
 12. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 13. udzielanie pomocy przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalowych,
 14. windykacja należności w zakresie zakończonych prawomocnie postępowań mandatowych oraz współdziałanie z urzędami skarbowymi j komornikami sądowymi w prowadzonym postępowaniu administracyjnym,
 15. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności wynikających z postępowań mandatowych na podstawie prowadzonych postępowań na wniosek podatnika,
 16. nadzór nad przestrzeganiem aktów prawa miejscowego uchwalonego przez Radę Miejską lub stanowionych przez Burmistrza w ramach ustawowych kompetencji prawotwórczych,
 17. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępców,
 18. prowadzenie Biura Strefy Płatnego Parkowania:
  • kontrola opłaty parkingowej i opłaty dodatkowej,
  • obsługa interesantów,
  • prowadzenie windykacji należności z tytułu opłaty dodatkowej.

Publikacja: s.ps