Sprawy podatkowe

Stawki podatków obowiązujące w 2021 roku:

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie określająca wysokość stawek podatku od środków transportowych

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku wyniosła 196,84 zł za 1 m3. Podstawą obliczania podatku leśnego na terenie Miasta i Gminy Wschowa w 2021 roku będzie:

 

 

2021 rok

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

43,30 zł

 

Podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Wschowa w 2021 roku będzie 58,55 zł.

 

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

146,38 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

292,75 zł

AKCYZA 2021

 

  1. Procedura zwrotu podatku akcyzowego (link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego)
  2. Wzór wniosku akcyza (załącznik nr 1)
  3. Oświadczenie do akcyzy (załącznik nr 2)
  4. Zestawienie dołączonych faktur VAT (załącznik nr 3)

 

Do pobrania: 
PDF icon il-1.pdf (0.11 MB)
PDF icon zil1-01-10.pdf (37.18 kB)
PDF icon zil2-01-07.pdf (37.06 kB)
PDF icon zil3-01-05.pdf (39.27 kB)
PDF icon in-1.pdf (0.16 MB)
PDF icon zin1-01-16.pdf (41.68 kB)
PDF icon zin2-01-12.pdf (41.52 kB)
PDF icon zin3-01-11.pdf (39.38 kB)
PDF icon ir-1.pdf (0.14 MB)
PDF icon zir1-01-12.pdf (39.72 kB)
PDF icon zir2-01-08.pdf (38.77 kB)
PDF icon zir3-01-08.pdf (39.29 kB)
PDF icon dn-1.pdf (0.2 MB)
PDF icon zdn1-01-17.pdf (43.19 kB)
PDF icon zdn2-01-13.pdf (42.99 kB)
PDF icon dr-1.pdf (0.14 MB)
PDF icon zdr1-01-11.pdf (40.36 kB)
PDF icon zdr2-01-07.pdf (39.05 kB)
PDF icon dl-1.pdf (0.12 MB)
PDF icon zdl-1-01-11.pdf (37.68 kB)
PDF icon zdl2-01-06.pdf (37.56 kB)

Publikacja: olek