Referat Spraw Społecznych

Pracownicy:

Beata Podhajska (ewidencja ludności), telefon: 65 540 86 48, e-mail: beata [dot] podhajskaatwschowa [dot] pl

Aneta Zakrzewska (ewidencja działalności gospodarczej), telefon: 65 540 86 25, e-mail:aneta [dot] zakrzewskaatwschowa [dot] pl ( aneta [dot] zakrzewskaatwschowa [dot] pl)

Mirosław Rotkiewicz (OSP), telefon: 65 540 86 02, e-mail: miroslaw [dot] rotkiewiczatwschowa [dot] pl

Iwona Nawrocka (wydawanie koncesji na alkohol, zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stypendia i zasiłki, wyprawka szkolna, dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół, sporządzanie umów w zakresie realizacji zadania publicznego), telefon: 65 540 86 04, e-mail: iwona [dot] nawrockaatwschowa [dot] pl

 

Biuro przy znakowaniu spraw używa symbolu RSS

 

Publikacja: s.ps