Referat Spraw Społecznych

Pracownicy:

Beata Podhajska (ewidencja ludności), telefon: 65 540 86 48

Magdalena Bartoszewicz (dowody osobiste), telefon: 65 540 86 25

Mirosław Rotkiewicz (OSP), telefon: 65 540 86 02

Iwona Nawrocka (wydawanie koncesji na alkohol, sporządzanie umów w zakresie realizacji zadania publicznego), telefon: 65 540 86 04,

Bartosz Pojasek (organizacje pozarządowe), telefon: 65 540 86 04

Biuro przy znakowaniu spraw używa symbolu RSS

 

Publikacja: s.ps