Referat Spraw Społecznych

Pracownicy:

Maria Kasmi (dowody osobiste, sprawy wojskowe), telefon: 65 540 86 46, e-mail: maria [dot] kasmiatgminawschowa [dot] pl

Beata Podhajska (ewidencja ludności), telefon: 65 540 86 48, e-mail: beata [dot] podhajskaatgminawschowa [dot] pl

Aneta Zakrzewska (ewidencja działalności gospodarczej), telefon: 65 540 86 25, e-mail: aneta [dot] zakrzewskaatgminawschowa [dot] pl

Mirosław Rotkiewicz (OSP), telefon: 65 540 86 02, e-mail: miroslaw [dot] rotkiewiczatgminawschowa [dot] pl

Iwona Nawrocka (wydawanie koncesji na alkohol, zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stypendia i zasiłki, wyprawka szkolna, dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół, sporządzanie umów w zakresie realizacji zadania publicznego), telefon: 65 540 86 04, e-mail: iwona [dot] nawrockaatgminawschowa [dot] pl

Magdalena Liszatyńska (oświata), telefon: 65 540 86 49, e-mail: magdalena [dot] liszatynskaatgminawschowa [dot] pl

Małgorzata Rodak (oświata), telefon: 65 540 86 01, e-mail: malgorzata [dot] rodakatgminawschowa [dot] pl

Malwina Chruścicka, telefon: 721 119 118, 65 547 60 67, e-mail: malwina [dot] chruscickaatgminawschowa [dot] pl (malwina [dot] chruscickaatgminawschowa [dot] pl;)   siedziba biura: Wschowa, ul. Niepodległości 1

Wojciech Kuryłło, telefon: 65 547 60 67, e-mail:wojciech [dot] kurylloatgminawschowa [dot] pl (wojciech [dot] kurylloatgminawschowa [dot] pl;)   siedziba biura: Wschowa, ul. Niepodległości 1

 

Biuro przy znakowaniu spraw używa symbolu RSS

 

Publikacja: s.ps