Referat Rady Miejskiej

Referat Rady Miejskiej

Kierownik Referatu - Maria Wilczak (Biuro Rady Miejskiej), telefon: 65 540 86 27, e-mail: maria [dot] wilczakatwschowa [dot] pl
Natalia Rogozińska, e-mail: natalia [dot] rogozinskaatwschowa [dot] pl

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu RRM

Publikacja: s.ps