Referat Oświaty

Referat Oświaty:

Magdalena Liszatyńska (oświata), telefon: 65 540 86 49, e-mail: magdalena [dot] liszatynskaatwschowa [dot] pl

Małgorzata Piekarczyk (oświata), telefon: 65 540 86 01, e-mail: malgorzata [dot] piekarczykatwschowa [dot] pl

 

Biuro przy znakowaniu spraw używa symbolu RO

Publikacja: s.ps