Referat Oświaty

Referat Oświaty:

 

Magdalena Liszatyńska (oświata), telefon: 65 540 86 49

Małgorzata Piekarczyk (oświata), telefon: 65 540 86 01

 

Biuro przy znakowaniu spraw używa symbolu RO

Publikacja: s.ps