Referat Komunikacji Społecznej

Referat Komunikacji Społecznej

Pracownicy:

Aleksander Ziemek - specjalista ds. mediów; e-mail: aleksander [dot] ziemekatwschowa [dot] pl; tel. 65 540 86 95

Do zadań Referatu Komunikacji Społecznej należy:

 1. Zarządzanie komunikacją zewnętrzną Gminy oraz komunikacją wewnętrzną w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa.
 2. Zarządzanie komunikacją zewnętrzną jednostek organizacyjnych Gminy.
 3. Realizacja polityki informacyjnej Burmistrza, Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy;
 4. Prowadzenie strony internetowej www.gminawschowa.pl oraz innych serwisów miejskich;
 5. Prowadzenie profili w mediach społecznościowych;
 6. Wydawanie biuletynu samorządowego;
 7. Organizacja kampanii społecznych;
 8. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych, wydawnictw;
 9. Gromadzenie archiwum fotograficznego i filmowego z najważniejszych wydarzeń i uroczystości w Gminie;
 10. Organizacja wydarzeń o charakterze reprezentacyjnym z udziałem przedstawicieli Gminy;
 11. Organizacja, oprawa i prowadzenie spotkań, konferencji, seminariów, gali, uroczystości rocznic oraz wizyt studyjnych;
 12. Współpraca z instytucjami samorządowymi i innymi podmiotami w zakresie wspólnych działań promocyjnych;
 13. Zbieranie i opracowywanie informacji o pracy Rady, Burmistrza i komórkach organizacyjnych Urzędu;
 14. Przygotowywanie publikacji prasowych, wywiadów i informacji dla prasy lokalnej, krajowej i zagranicznej;
 15. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych;
 16. Monitoring mediów;
 17. Bieżące informowanie mieszkańców Gminy o działaniach władz Gminy.

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu RK

Publikacja: s.ps