Referat Kadr, Płac i Szkoleń

Referat Kadr, Płac i Szkoleń

Grażyna Ratajewska - Kierownik Referatu Kadr, Płac i Szkoleń, telefon: 65 540 86 41, e-mail: grazyna [dot] ratajewskaatgminawschowa [dot] pl

Magdalena Nakoneczna – telefon: 65 540 86 61, e-mail:  magdalena [dot] nakonecznaatgminawschowa [dot] pl

Renata Chiciak – telefon: 65 540 86 61, e-mail: renata [dot] chiciakatgminawschowa [dot] pl

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu RKP

Publikacja: s.ps