Referat Gospodarki Komunalnej

Dorota Bernacka-Wołek
Kierownik Referatu
 
 
Piotr Kisielewski
Stanowisko ds. remontów i budownictwa
 
 
 Klaudia Janiszewska
Stanowisko ds. dzierżaw i nieruchomości
 
 
 Grażyna Fularz
Stanowisko ds. sprzedaży nieruchomości
 
 
Małgorzata Łabędzka
Stanowisko ds. nieruchomości
 
 
Piotr Serdeń
Stanowisko ds. gospodarki lokalowej
 
 
Anna Dwojna-Piątyszek
Stanowisko ds. gospodarki lokalowej
 

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:
1) realizowanie zadań w zakresie gospodarowania gminnymi lokalami w tym mieszkalnymi i socjalnymi, a zwłaszcza:
a)prowadzenie rejestru budynków mienia komunalnego,
b)przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy gruntów i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, przetargów, trwałego zarządu,
c)sporządzanie i rejestracja umów dzierżaw, najmu i sprzedaży,
d)kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów
i nieruchomości,
e)przeprowadzanie działań zmierzających do regulacji stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego,
f)organizowanie przetargów na sprzedaż lokali oraz pomieszczeń i gruntów do nich przynależnych oraz sprzedaż gruntów przyległych do wspólnot mieszkaniowych (podwórek),
g)gospodarowanie gminnymi budynkami nie oddanymi w użytkowanie i najem,
h)nadzór nad prawidłową eksploatacją budynków gminnych podlegających umowom najmu, w tym kontrola wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych,
i)organizowanie prac komisji do spraw sprzedaży mienia gminnego,
j)naliczanie czynszu, dokonywanie waloryzacji, informowanie o wysokości czynszu zgodnie z zapisami umowy,
k)prowadzenie ewidencji sprzedaży,
2)wykonywanie zadań z zakresu ewidencji budynków gminnych przeznaczonych do najmu,
3)prowadzenie nadzoru nad działalnością wspólnot gruntowych,
4)prowadzenie spraw polityki mieszkaniowej Gminy:
a)gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
b)najem komunalnych lokali mieszkalnych oraz współpraca z zarządcą budynków
i lokali komunalnych,
c)sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych,
d)nadzór nad eksploatacją gminnych zasobów mieszkaniowych, użytkowych
i budynków,
e)reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
5) administrowanie lokalnymi targowiskami,
6) prowadzenie spraw związanych z czasowym zajęciem terenu, użyczeniem
i użytkowaniem nieruchomości gruntowych,
7) prowadzenie spraw w zakresie ochrony i renowacji obiektów zabytkowych (dotacje na zabytki).

Do pobrania: 
Microsoft Office document icon oswiadczenie_o_reklamie.doc (32.77 kB)
Pobierz PDF
Microsoft Office document icon upowaznienie.doc (26.11 kB)
Pobierz PDF
PDF icon nieotrzymanie_de_minimis.pdf (27.31 kB)
Pobierz PDF
Plik oswiadczenie_do_wniosku_0.docx (18.09 kB)
Pobierz PDF
Microsoft Office document icon wniosek_-_azbest_0.doc (40.96 kB)
Pobierz PDF
PDF icon dzierzawa_najem_pod_reklame.pdf (0.18 MB)
Pobierz PDF
PDF icon wniosek_uzyczenie.pdf (0.15 MB)
Pobierz PDF
PDF icon wniosek_o_dzierzawe_gruntu.pdf (0.15 MB)
Pobierz PDF

Publikacja: s.ps