PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Aktualne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa dostępne na platformie https://wschowa.e-mapa.net/

 

WYKAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Lp. Nazwa studium Uchwała nr Załącznik tekstowy Załącznik graficzny
1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa Uchwała Nr XXII/208/2020
Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2020 r.
Pobierz załącznik Kier. rozwoju Uwarunkowania

 

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Lp.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nr i data uchwały

Ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowy

Od kiedy obowiązuje

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska we wsi Łysiny

Uchwała Nr XX/190/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 20 grudnia 1996 r.

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego

Nr 3, poz. 24

 

od 08.03.1997 r.

2.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowy dotyczącej części terenu położonego na obszarze wsi Tylewice

Uchwała Nr XXXIV/389/01 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 28 sierpnia 2001 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego

Nr 98, poz. 704 z dnia 15.10.2001 r.

 

od 30.10.2001 r.

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru A w obrębie wsi Lgiń

Uchwała Nr XLI/488/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego

Nr 75, poz. 1004 z dnia 31.07.2002 r.

 

od 15.08.2002 r.

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru B w obrębie wsi Lgiń

Uchwała Nr XLI/489/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego

Nr 75, poz. 1005 z dnia 31.07.2002 r.

 

od 15.08.2002 r.

5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru CD w obrębie wsi Lgiń

Uchwała Nr XLI/490/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego

Nr 75, poz. 1006 z dnia 31.07.2002 r.

 

od 15.08.2002 r.

6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru E w obrębie wsi Lgiń

Uchwała Nr XVIII/208/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego

Nr 43, poz. 774 z dnia 29.06.2004 r.

 

od 21.07.2004 r.

7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowy terenów w rejonie ulic Pocztowa- Klasztorna- Bema- Niepodległości- Westerplatte- Parkowa we Wschowie dotyczący części działki nr 1057/40 przy ul. Pocztowej

Uchwała Nr XXXIII/347/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 października 2005 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego

Nr 89, poz. 1500 z dnia 28.11.2005 r.

 

od 29.12.2005 r.

8.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych

Uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego

Nr 25, poz. 573 z dnia 31.03.2008 r.

 

od 01.05.2008 r.

9.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie

Uchwała Nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego

Nr 15, poz. 290 z dnia 05.03.2009 r.

 

od 05.04.2009 r.

10.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa obejmującego obszar działek o nr ewid 2356/1 i 2356/2 położonych przy ulicy Wolsztyńskiej

Uchwała Nr XVI/156/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29.12.2011 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 494 z dnia 17.02.2012 r.

 

 

od 19.03.2012 r.

11.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych D-54-MU

Uchwała Nr XXI/217/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31.05.2012 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1515 z dnia 03.08.2012 r.

 

 

od 18.08.2012 r.

12.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych A-128-P,U i B-33-U

Uchwała Nr XXXI/347/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.04.2013 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1359 z dnia 20.05.2013 r.

 

 

od 04.06.2013 r.

13.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część wschodnia

Uchwała Nr XXXIII/368/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27.06.2013 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1756 z dnia 16.07.2013 r.

 

 

od 31.07.2013 r.

14.

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszarów położonych przy ul. Daszyńskiego we Wschowie

Uchwała Nr XXXVIII/424/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.12.2013 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 202 z dnia 24.01.2014 r.

 

 

od 08.02.2014 r.

15.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część południowa

Uchwała Nr XXXVIII/425/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30.12.2013 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 226 z dnia 28.01.2014 r.

 

 

od 12.02.2014 r.

16.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej

Uchwała Nr XLIV/508/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2606.2014 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 1448 z dnia 15.07.2014 r.  

 

od 30.07.2014 r.

17.

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy

Uchwała Nr VII/64/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.05.2015 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1086 z dnia 15.06.2015 r.

 

 

od 30.06.2015 r.

18.

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Łąkowa, Garbarska, Nowa i Ks. A. Kostki 

Uchwała Nr VII/66/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.05.2015 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1087 z dnia 15.06.2015 r.

 

 

od 30.06.2015 r.

19.

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszaru położonego w rejonie ul. Wolsztyńskiej, Niepodległości, Daszyńskiego, Polnej i Solnej we Wschowie

Uchwała Nr VII/65/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.05.2015 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1390 z dnia 20.07.2015 r.

 

 

 

od 4.08.2015 r.

20.

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część północna

Uchwała Nr IX/76/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.06.2015 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1413 z dnia 27.07.2015 r.

 

od 11.08.2015 r.

21.

Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część zachodnia

Uchwała Nr XVI/165/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31.03.2016 r.

Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego poz. 
829 z dnia 14.04.2016 r.

 

od 29.04.2016 r.

22.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki, Garbarskiej, Wałowej, Herbergera we Wschowie

Uchwała XLV/398/2018 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2018-09-27

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 poz. 2396

 

od 19.11.2018

23.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Konradowo

Uchwała X/91/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 października 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 3045 z dnia 21 listopada 2019 r.

 

 

od. 21.11.2019 r.

24.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek 970, 1025, 1026 i 1029 we Wschowie

Uchwała Nr XLIII/390/2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 22 września 2022 r.

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1862 z dnia 30.09.2022 r.

 

 

od 15.10.2022 r.

 

 

Publikacja: s.ps