PETYCJE

Rejestr petycji wpływających do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa wraz z odpowiedziami. 

Wnoszący petycję

Numer

Tytuł

Data wpływu

Udzielenie odpowiedzi

Szulc – Efekt sp. z o.o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

Ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

1/2019

Publikacja służbowych numerów telefonów

11.07.2019

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach , nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

odp. publikacja służbowych numerów telefonów

 

Publikacja: olek