PETYCJE

Rejestr petycji wpływających do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa wraz z odpowiedziami.

 

Wnoszący petycję

Numer

Tytuł

Data wpływu

Udzielenie odpowiedzi

Szulc – Efekt sp. z o.o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

Ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

1/2019

 

 

 

 

  

Publikacja służbowych numerów telefonów

 

 

 

 

 

11.07.2019

 

 

 

 

  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach , nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

odp. publikacja służbowych numerów telefonów

 

 Osoba fizyczna

 

 

 

 

 

 

 2/2019

 

 

 

 

  

 Możliwość wdrożenia wytycznych zawartych w Europejskim Kodeksie Dobrej Praktyki Administracyjnej

 

 

 

04.10.2019

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach , nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

odp. możliwośc wdrożenia wytycznych zawartych w EKDPA

 

 Osoba fizyczna

 

 3/2019

Petycja do Rady Miejskiej w sprawie patronatu - petycja wycofana

 28.10.2019

4.11.2019

Petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia na wniosek osoby składającej petycję

Osoba fizyczna

4/1/2019

Petycja do Rady Miejskiej w sprawie podjęcia uchwały dot. zwolnienia podatku rolnego

15.10.2019

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach , nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Osoba fizyczna

5/2019

Petycja do Rady Miejskiej dotycząca zwolenienia z podatku rolnego

29.11.2019

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach , nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odp. na rozpatrzenie petycji wielokrotnej

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

6/2019

Petycja w sprawie procedur związanych z obrotem bezgotówkowym

10.12.2019

Odp. na petycję w sprawie procedur związanych z obrotem bezgotówkowym

 

 

 Petycja wielokrotna w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zwolenienia z podatku rolnego - nr 2-73

Publikacja: olek