Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (wakat)
 
Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, należy   w szczególności:
  1. organizowanie ochrony informacji niejawnych,
  2. prowadzenie postępowania sprawdzającego w celu ustalenia czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy,
  3. ewidencjonowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych uzyskiwanych w związku z prowadzonymi postępowaniami sprawdzającymi,
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  5. koordynacja zadań związanych z prowadzeniem spisów powszechnych.

Publikacja: s.ps