Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa ds. ochrony informacji niejawnych

Do zadań tego stanowiska  należy w szczególności:

1)    właściwe rejestrowanie i przechowywanie dokumentów niejawnych,
2)    zapewnienie prawidłowego obiegu, udostępnianie i wydawanie dokumentów niejawnych uprawnionym osobom,
3)    organizowanie ochrony informacji niejawnych,
4)    klasyfikowanie informacji niejawnych,
5)    prowadzenie postępowania sprawdzającego w celu ustalenia czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy,
6)    ewidencjonowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych uzyskiwanych w związku z prowadzonymi postępowaniami sprawdzającymi,
7)    kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
8)    opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowania jego realizacji,
9)    szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według odrębnych przepisów;

Pełnomocnik przy znakowaniu spraw używa symbolu DN

Publikacja: s.ps