Parki i pomniki przyrody

Przemęcki Park Krajobrazowy
Przemęcki Park Krajobrazowy utworzono w listopadzie 1991r. w celu ochrony i zachowania jednego z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego w Wielkopolsce i Ziemi Lubuskiej. Całkowita powierzchnia parku wynosi 22 344 ha, obejmując swoim zasięgiem, na terenie Wielkopolski gminy: Wijewo, Przemęt, Włoszakowice, Śmigiel, oraz Święciechowę. Część  parku, a dokładniej 2 894 ha leży po stronie naszej gminy - Wschowa.las zimą
Malowniczy krajobraz powstałego Przemęckiego Parku Krajobrazowego zawdzięczamy zlodowaceniu Północno - Polskiemu, które miało miejsce ponad 15 tys. lat temu. Idący lądolód zatrzymał się na dwóch liniach: Zielona Góra – Leszno – Żerków oraz Września – Konin – Gostynin. Topniejące wody lodowca dały początek licznym jeziorom. W obszarze parku mamy ich aż 24, o łącznej powierzchni 1400 ha. Są to przeważnie jeziora rynnowe, połączone między sobą licznymi ciekami wodnymi.  Jeziora można zakwalifikować do płytkich, o przeciętnej głębokości od 1,9 m do 6,5 m. Najgłębsze jest jezioro Lgińsko (16,9 m) oraz Jezioro Dominickie (17,1 m). Największe pod względem wielkości są jeziora: Przemęckie, Dominickie i Wieleńskie. Ponadto powstały malownicze wzniesienia porośnięte różnymi lasami. Kompleksy leśne zajmują znaczną część Przemęckiego Parku Krajobrazowego, aż 40% powierzchni. Na obszarze parku znajdują się 3 rezerwaty przyrody, jeden ścisły - „Torfowisko nad Jeziorem Świętym”, oraz rezerwaty częściowe - „Jezioro Trzebidzkie”,  „Wyspa Konwaliowa”. Przemęcki Park krajobrazowy i część terenów pól i lasów objęta jest europejską siecią obszarów specjalnej ochrony Natura 2000 „Pojezierze Sławskie”. Kolejnymi atrakcjami jest wielobarwna geometria pól oraz liczne głazy narzutowe, kamienie polne.
W parku występują rzadkie, chronione okazy fauny i flory. Osobliwością lasów okolic Wschowy jest bardzo rzadki chrząszcz – jelonek rogacz, bytujący na wiekowych dębach.jelonek_rogacz
Lgińskie jeziora wraz z kanałem „Stara rzeka” kształtują wodno - błotne środowisko z rozległymi torfowiskami. To właśnie tam gnieździ się coraz rzadziej spotykany w Polsce bekas kszyk. Spośród flory kwitnącej możemy wymienić takie gatunki jak: grążel żółty, czermień błotna, grzybień biały, łączeń baldaszkowy, kaczeniec.kaczeniec
Wzdłuż cieków wodnych można napotkać największego gryzonia – bobra europejskiego. Pomiędzy jeziorem Dąbie, a Małym Lginiem powstał kompleks stawów, który dodatkowo wzbogaca te siedlisko. Jest to miejsce, w którym gnieździ się gęś gęgawa, gągoł, kaczka głowienka. Tam odpoczywają ptaki w trakcie wiosenno – jesiennych wędrówek. Łąki zachwycają mnogością gatunkową roślin i żerujących na nich owadów. Na szczególną uwagę zasługują okolice Konradowa. W starych alejach wierzb głowiastych gniazdują dudki znane z pięknych pióropuszy stawianych na głowie w chwili zaniepokojenia. Łęgoń słynie z „rarytasów” ornitologicznych. Można tam napotkać polującego bielika, którego rozpiętość skrzydeł dochodzi nawet do 2,5m.

dudekgęsi gęgaweważki na liściusamiec gągołagniazdo żurawia na torfowisku

borowik szlachetnyzając w trawielis na drodze

foto: Piotr Dziełakowski


Park Wolsztyński
Park Wolsztyński jest największym parkiem we Wschowie, gdzie mieszkańcy znajdują oazę spokoju. Ma istotny wpływ na ich samopoczucie – neutralizuje codzienne stresy, pozwala odpocząć na łonie natury.
Rośliną, która nadała urok temu miejscu jest bluszcz pospolity. Jest on rośliną chronioną, należącą do rodziny araliowatych. Liście są koloru zimozielonego, o dwóch rodzajach, na pędach kwitnących są  kształtu jajowatego, a na pozostałych pięcioklapowego.  Park Wolsztyński ma idealne warunki do rozrostu tej rośliny – ma próchniczą, wilgotną glebę. Ponadto bluszcz rozrasta się pod wysokimi konarami drzew tworząc zwarte kobierce, pokrywające glebę. Teren porośnięty bluszczem jest domem  wielu gatunków owadów, ptaków. Zapewnia im schronienie, żerowisko. Warto zwrócić uwagę na to, że bluszcz pospolity jest rośliną trującą, ponieważ zawiera saponiny. Związki te działają drażniąco na skórę i oczy, a po spożyciu wywołują zaburzenia układu pokarmowego i nerwowego.
Nieopodal opisanego wcześniej parku znajduje się leśna ścieżka – „Bluszczowy Szlak”.  Na ścieżce są umieszczone tablice informacyjne, m.in. poświęcona bitwie stoczonej pod Wschową w 1706r. W sumie na Bluszczowym Szlaku znajduje się osiem przystanków edukacyjno – rekreacyjnych z placem zabaw wyposażonym w urządzenia rekreacyjne. Wszystkie przystanki są wyposażone w ławo-stoły, kosze na odpady, tablice leśne, tablice żerdziowe. Na początku trasy jest boisko do siatkówki plażowej.


Pomniki przyrody

Dąb szypułkowy Quercus robur
Obwód: 507 cm
Wysokość drzewa: 15 m
Wiek: 400 lat
Lokalizacja: ulica Garbarska

Dąb szypułkowy Quercus robur
Obwód: 530 cm
Wysokość drzewa: 17 m
Wiek: 400 lat
Lokalizacja: ulica Obrońców Warszawy

Dąb szypułkowy Quercus robur
Obwód: 630 cm
Wysokość drzewa: 18 m
Wiek: 400 lat
Lokalizacja: ulica Obrońców Warszawy

Dąb szypułkowy Quercus robur
Obwód: 463 cm
Wysokość drzewa: 15 m
Wiek: 400 lat
Lokalizacja: Aleja Dębów

Wiąz szypułkowy Ulmus laevis
Obwód: 450 cm
Wysokość drzewa: 20 m
Lokalizacja: ulica Ks. Józefa Rogalińskiego

Platan klonolistny Platanus xhispanika
Obwód: 360 cm
Wysokość drzewa: 19 m
Lokalizacja: ulica Ks. Józefa Rogalińskiego

Do pobrania: 
PDF icon pominiki_przyrody.pdf (0.22 MB)
Pobierz PDF

Publikacja: s.ps