Organizacja

Straż Miejska pełni służbę od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00

Komendant Straży Miejskiej we Wschowie:

Witold Skorupiński, telefon: 65 540 86 22, e-mail: witold [dot] skorupinskiatwschowa [dot] pl (witold [dot] skorupinskiatwschowa [dot] pl)

Strażnicy:

starszy inspektor Michał Cieplak, e-mail: michal [dot] cieplakatwschowa [dot] pl
inspektor Mariusz Kszczot, e-mail: mariusz [dot] kszczotatwschowa [dot] pl
starszy strażnik Mateusz Swojak e-mail: mateusz [dot] swojakatwschowa [dot] pl
strażnik Paweł Nowak e-mail: pawel [dot] nowakatwschowa [dot] pl (pawel [dot] nowakatwschowa [dot] pl)

Pracownik administracyjny:

inspektor Ewelina Drozdek, telefon: 65 540 86 63, e-mail: ewelina [dot] drozdekatwschowa [dot] pl

Podział gminy na rejony służbowe

Rejon nr 01
starszy strażnik Mateusz Swojak 010

teren miejski: Czeska, Garncarska, Jagiellońska, Kościuszki, Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Nowy Rynek, Osiedle,  Osiedle Jagiellonów, Paderewskiego, Prusa, Pusta, Reymonta, Rondo Sławskie, Sadowa, Sienkiewicza, Słowackiego, Starowiejska, Wesoła, Węgierska, Wolsztyńska (nr parzyste), Zygmunta Starego

teren wiejski: Przyczyna Górna, Tylewice, Kandlewo, Konradowo, Łysiny, Wygnańczyce, Pszczółkowo, Buczyna, Hetmanice, Lgiń

Rejon nr 02
starszy inspektor Michał Cieplak 06

teren miejski: 17 – go Pułku Ułanów, 31 Stycznia, Akacjowa, Aleja Drużyny Harcerskiej Bawoły, Berwińskiego, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Cisowa, Czereśniowa, Daszyńskiego, Działkowa, Jabłoniowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jasna, Jarzębinowa,  Jeżynowa, Jodłowa, Kamienna, Klonowa, Leszczynowa, Leśna, Magnoliowa, Malinowa, Modrzewiowa, Morelowa, Niepodległości, Orzechowa, Piaskowa, Piłsudskiego, Plac Grunwaldu, Podgórna, Polna, Rondo Leszczyńskie, Rondo Wolsztyńskie, Solna, Sosnowa, Spokojna, Strażacka, Świerkowa, Targowa, Wąska, Wierzbowa, Wiśniowa, Wolności, Wolsztyńska(nr nieparzyste), Zakątek Kamienny

Rejon nr 03
strażnik Paweł Nowak 011

teren miejski: 55 – go PPP, Aleja PCK, arc. Stablewskiego, Chopina, Dworcowa, Głogowska, Głowackiego, Gospody, Kazimierza Wielkiego, Kolejowa, Konradowska, Kopernika, Krótka, Kurpińskiego, Lwia, Mała,  Mickiewicza, Moniuszki, Nowopolna, Ogińskiego, Okrężna Osadnicza, Plac Ćwiczeń, Plac Kosynierów, Przemysłowa, Rondo Na Trakcie Królewskim,  Sportowa, Staroleszczyńska, Strzelecka, Szymanowskiego, Towarowa, Wieniawskiego, Żwirki i Wigury

teren wiejski: Dębowa Łęka, Przyczyna Dolna, Łęgoń, Olbrachcice, Nowe Ogrody, Buczyna

Rejon nr 04
inspektor Mariusz Kszczot 08

teren miejski: Aleja Dębowa, Aleja Konstytucji 3 – go Maja, Boczna, Bohaterów Westerplatte, Czarna, Garbarska, Gen. Bema,  Herbergera, Kasztanowa, Kilińskiego, Klasztorna, Konopnickiej, Kościelna, Księdza Kostki, Księdza Rogalińskiego, Kuśnierska, Lipowa, Łazienna,  Łąkowa, Matejki, Nowa, Obrońców Warszawy, Ogrodowa, Parkowa, Plac Farny, Plac św. Jana, Plac Zamkowy, Pocztowa, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich, Ratuszowa, Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, Sikorskiego, Słoneczna, Tylna, Wałowa, Zielona, Zielony Rynek

teren wiejski: Siedlnica, Czerlejewo, Nowa Wieś, Osowa Sień, Wincentowo

 

Do zakresu działania Straży Miejskiej należy:

1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
3. podejmowanie samodzielnie, lub w zależności od okoliczności we współdziałaniu z wyspecjalizowanymi podmiotami, interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia a także w przypadkach naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych;
4. udzielanie pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych lokalnych zagrożeń;
5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków takiego zdarzenia;
6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
7. doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
8. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, życia, zdrowia oraz mienia;
10. inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
11. zapobieganie zjawiskom kryminogennym, w szczególności alkoholizmowi, narkomani, braku opieki nad nieletnimi, w ścisłej współpracy z Policją, Strażą Leśną, agencjami ochrony, Sądem Rejonowym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dyrektorami szkół i domów dziecka;
12. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;
13. udzielanie pomocy przy pobieraniu opłat ustalonych na podstawie przepisów o podatkach i opłatach lokalowych;
14. windykacja należności w zakresie zakończonych prawomocnie postępowań mandatowych oraz współdziałanie z urzędami skarbowymi i komornikami sądowymi w prowadzonym postępowaniu administracyjnym;
15. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności wynikających z postępowań mandatowych na podstawie prowadzonych postępowań na wniosek podatnika;
16. nadzór nad przestrzeganiem aktów prawa miejscowego uchwalonego przez Radę Miejską lub stanowionych przez Burmistrza w ramach ustawowych kompetencji prawotwórczych;
17. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i zleconych przez Burmistrza lub jego Zastępców;
18. prowadzenie Biura Strefy Płatnego Parkowania:
1) kontrola opłaty parkingowej i opłaty dodatkowej,
2) obsługa interesantów,
3) prowadzenie windykacji należności z tytułu opłaty dodatkowej.

Straż przy znakowaniu dokumentów używa symbolu SM.

 

Publikacja: emilia_sm