Ogłoszenia

Lista organizacji pozarządowych i klubów sportowych w Gminie Wschowa

Uczniowskie Kluby Sportowe

 1. Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun”  Szkoła Podstawowa Lgiń 6, 67 – 400 Wschowa
 2. Uczniowski Klub Sportowy „Olimp Sprawni – Razem”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka, ul. T. Kościuszki 25, 67 – 400 Wschowa
 3. Uczniowski Klub Sportowy „Dynam”  ul. Plac Grunwaldu 3d/10 , 67-400 Wschowa
 4. Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona” Wschowa, ul. Zacisze 1 , 67-400 Wschowa
 5. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ZAHIR VOLLEY Wschowa, ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej

 1. Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień, ul. Zacisze 1, 67 – 400 Wschowa
 2. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”, Siedlnica 167, 67-400 Wschowa
 3. Wschowsko – Sławskie Towarzystwo Koszykówki, ul. Jagodowa 7, 67-400 Wschowa

Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Rejonowy we Wschowie, ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa
 2. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Koło we Wschowie, ul. Daszyńskiego 2, 67-400 Wschowa
 3. Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejsko – Gminny we Wschowie, ul. Kopernika 7 (prowadzą Klub Seniora), 67-400 Wschowa
 4. Polski Związek Diabetyków Zarząd Koła we Wschowie, ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa tel. 65 540 15 68662 664 347
 5. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie, ul. Pocztowa 7, 67-400 Wschowa
 6. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
 7. Akcja Katolicka przy Parafii Św. Biskupa we Wschowie, Plac Farny 2, 67-400 Wschowa
 8. Parafialny Zespół CARITAS przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej, ul. Zacisze 3, 67-400 Wschowa, e-mail: beata-podgornaato2 [dot] pl
 9. Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział Terenowy we Wschowie, ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa
 10. Związek Sybiraków, Koło we Wschowie, ul. Ogrodowa 6a/4, 67-400 Wschowa
 11. Polski Związek Niewidomych Koło we Wschowie, ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej 34, 67-400 Wschowa, tel. 65 540 14 72, e-mail: szkola [dot] prz [dot] gornaatneostrada [dot] pl
 13. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich, ul. Garbarska 11 a, 67-400 Wschowa
 14. Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie, ul. Matejki 1, 67-400 Wschowa
 15. Stowarzyszenie Wschowa w Europie, ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa, e-mail:wschowa [dot] europaatgmail [dot] com
 16. Stowarzyszenie „Inicjatywa Samorządowa”, ul. Lipowa 1, 67-400 Wschowa, e-mail:sis [dot] wschowaatgmail [dot] com
 17. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gorzowskiej, Zarząd Dekanalny Wschowa, ul. Powstańców Wlkp. 12, 67-400 Wschowa
 18. Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w Wygnańczycach 39, 67-400 Wschowa
 19. Ludowy Zespół Sportowy „Avia”, Siedlnica 15, 67-400 Wschowa
 20. Stowarzyszenie „Pacyfistyczna oaza” we Wschowie, ul. Orzechowa 12, 67-400 Wschowa
 21. Klub Sportowy „Pogoń Wschowa”, ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa
 22. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej, ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa, tel. 601 759 981, e-mail: skzwatzw [dot] plwww.sk.zw.pl
 23. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” Wschowa, ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa
 24. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”, ul. Tad. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa, tel. 605 086 689, e-mail: naszosrodekatwp [dot] pl
 25. Stowarzyszenie „Nasze Miasto” ul. Niepodległości 15/3, 67-400 Wschowa
 26. Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej, Kopernika 7, 67-400 Wschowa, e-mail: turystyka-wschowaato2 [dot] pl
 27. Wschowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Podaj Dalej” Plac Farny 4/5, 67-400 Wschowa
 28. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” we Wschowie, ul. Obr. Warszawy 12/4, tel. 661 128 058, e-mail: kontaktattworczehoryzonty [dot] plhttp://www.tworczehoryzonty.pl/
 29. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” SP nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa tel. 65 540 35 61, e-mail: sp1stowarzyszenieatwp [dot] pl
 30. Wschowski Klub Motorowy, ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa
 31. Wschowskie Stowarzyszenie Twórcze „Baszta”, 67-400 Wschowa, ul. Czereśniowa13 – w zawieszeniu
 32. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1″, ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa, e-mail: przedszkolewschowa1atvp [dot] pl
 33. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole”, Łysiny 2, 67-400 Wschowa, tel. 65 540 96 07
 34. Stowarzyszenie „Wieś Bez Barier”, Dębowa Łęka 60, 67-400 Wschowa
 35. Stowarzyszenie Huta Pieniacka, Przyczyna Górna 109, 67-400 Wschowa, tel. 502 103 264, e-mail: kolagosiaatwp [dot] pl
 36. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „FABRYKA KULTURY”, ul. Ks. A. Kostki 24/1, 67-400 Wschowa
 37. Stowarzyszenia Odnowy Samorządu we Wschowie, ul. Niepodległości 22, 67-400 Wschowa
 38. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „Nasza Szkoła” we Wschowie, ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa
 39. Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie, ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa
 40. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Nie ma mocnych”,  Siedlnica 104, 67-400 Wschowa
 41. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kopa Sportowego ul. Kilińskiego 11, 67-400 Wschowa, e-mail: klubkopaatonet [dot] pl
 42. Stowarzyszenie Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 4047 we Wschowie, ul. Matejki 1, 67-400 Wschowa
 43. Stowarzyszenie im. Siostry M.Iwony Król we Wschowie, Plac Św. Jana 1, 67-400 Wschowa
 44. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wschowie „BIS” ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa
 45. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” we Wschowie, ul. Reymonta 1, 67-400 Wschowa
 46. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Regionu „Bliżej Szkoły” Lgiń 6, 67-400 Wschowa
 47. Wschowskie Towarzystwo Strzeleckie im. Batalionu „PARASOL” we Wschowie ul. Słowackiego 3, 67-400 Wschowa
 48. Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” ul. Wolsztyńska 4, 67-400 Wschowa
 49. Stowarzyszenie WRAK RACE  ul. Tylna 4a, 67-400 Wschowa, e-mail: stowarzyszeniewrakraceatgmail [dot] com
 50. Stowarzyszenie CZAS A.R.T. we Wschowie, ul. Bema 1/2, 67-400 Wschowa, e-mail: czasartatgmail [dot] com
 51. Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa

Stowarzyszenia zwykłe

 1. Stowarzyszenie ds. restytucji Powiatu Wschowskiego
 2. Stowarzyszenie ds. Renowacji Zboru Poewangelickiego we Wschowie, ul. Osiedle Jagiellonów 13, 67-400 Wschowa
 3. Stowarzyszenie Komitet Założycielski Pamięci Polaków Przybyłych z Kresów Wschodnich, ul. Rynek 1,  67-400 Wschowa
 4. Stowarzyszenie „Wschowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego” ul. Kilińskiego 1, 67-400 Wschowa

Fundacje

 1. Fundacja „TĘCZOWE MARZENIA”  ul. Sportowa 1,  67-400 Wschowa KRS 479976
 2. Fundacja „ROZWOJU EDUKACJI EKONOMICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY” ul. Tad. Kościuszki 17A, 67-400 Wschowa KRS 484535
 3. Fundacja „I LOVE ZDROWIE” ul. Rzemieślnicza 3a/3, 67-400 Wschowa KRS 602502

Organizacje pożytku publicznego

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”, ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa, tel. 605 086 689, e-mail: naszosrodekatwp [dot] pl, BS nr Konta 54 8669 0001 0007 7161 2000 0001, w pozycji 122 numer KRS 0000260966
 2. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska – ZHP Hufiec Wschowa, KRS pod numerem 0000266321; Bank Zachodni WBK S.A.  3 Oddział w Poznaniu nr 65 1090 1359 0000 0000 3501 8235; e-mail: wielkopolska zhp.pl biuro zhp.wlkp.pl; http://www.zhp.wlkp.pl

Ochotnicze Straże Pożarne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

 1. OSP – Wschowa, ul. Kaz. Wielkiego 6, 67-400 Wschowa
 2. OSP – Siedlnica 134A, 67-400 Wschowa
 3. OSP – Przyczyna Górna 24, 67-400 Wschowa
 4. OSP – Osowa Sień 90A, 67-400 Wschowa
 5. OSP – Olbrachcice 38A, 67-400 Wschowa
 6. OSP – Łysiny 31, 67-400 Wschowa
 7. OSP – Lgiń 74, 67-400 Wschowa
 8. OSP – Konradowo 2, 67-400 Wschowa
 9. OSP – Kandlewo 32, 67-400 Wschowa
 10. OSP – Dębowa Łęka 59, 67-400 Wschowa
 11. OSP – Łysiny-Wygnańczyce, Wygnańczyce 8, 67-400 Wschowa
 12. OSP – Hetmanice 37B, 67-400 Wschowa

 

 

 

Publikacja: dawid