Oferta inwestycyjna

panorama wschowy

 We wrześniu 2011 r. rozpoczęły się prace mające na celu utworzenie nowych terenów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tereny te zlokalizowane są pomiędzy ulicą Nowopolną a drogą krajową Nr 12, która jest drogą wylotową ze Wschowy w kierunku Leszna.

W 2015 roku zakończyła się realizacja projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach strefy aktywności gospodarczej II we Wschowie – etap I”, który Gmina Wschowa prowadzi w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach inwestycji Gminy Wschowa wybudowane zostało 730 m drogi wraz ze ścieżką rowerową, wykonano odwodnienie, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową oraz oświetlenie drogowe na odcinku 730 m.

W planach przewidziane jest połączenie ulicy Nowopolnej z drogą krajową Nr 12 za pomocą drogi, która będzie stanowiła dojazd do poszczególnych działek oraz usprawni komunikację w kierunku Leszna.

zdjęcie strefy inwestycyjnejmapki z lokalizacją wschowy

Dodatkowym terenem możliwym do prowadzenia działalności gospodarczej jest grunt o powierzchni ok. 5 ha znajdujący się przy Alei PCK, ok. 200 metrów od drogi krajowej Nr 12, w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych oraz bocznicy kolejowej. Gmina dysponuje również gruntem o powierzchni 2,3877 ha usytuowanym przy ul. Konradowskiej. Szczegóły dotyczące gruntów zamieszczone są w poniższych załącznikach.

 

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE
Budynek po dawnej mleczarni zlokalizowany jest przy drodze krajowej Nr 12. Doskonała lokalizacja pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej przy drodze łączącej wschodnia i zachodnią granicę Polski. Działka ma powierzchnię ok. 0,5 ha i uzbrojona jest we wszystkie media.

Publikacja: s.ps