Oferta inwestycyjna

panorama wschowy

Poniżej prezentujemy Państwu aktualne wykazy działek, których właścicielem jest Gmina Wschowa, a które możliwe są do sprzedaży. Grunty podzielone zostały ze względu na ich możliwe późniejsze wykorzystanie. Osoby zainteresowane kupnem gruntów wymienionych w wykazie prosimy o kontakt z Biurem Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

Wykaz nieruchomości gminnych gruntowych przeznaczonych na sprzedaż - obszar gmina sołectwa

Wykaz nieruchomości gminnych gruntowych przeznaczonych na sprzedaż - obszar miasto

Wykaz nieruchomości gminnych gruntowych przeznaczonych na sprzedaż - produkcja i usługi 

 

 

 

 

We wrześniu 2011 r. rozpoczęły się prace mające na celu utworzenie nowych terenów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tereny te zlokalizowane są pomiędzy ulicą Nowopolną a drogą krajową Nr 12, która jest drogą wylotową ze Wschowy w kierunku Leszna.

W 2015 roku zakończyła się realizacja projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach strefy aktywności gospodarczej II we Wschowie – etap I”, który Gmina Wschowa prowadzi w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach inwestycji Gminy Wschowa wybudowane zostało 730 m drogi wraz ze ścieżką rowerową, wykonano odwodnienie, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową oraz oświetlenie drogowe na odcinku 730 m.

W planach przewidziane jest połączenie ulicy Nowopolnej z drogą krajową Nr 12 za pomocą drogi, która będzie stanowiła dojazd do poszczególnych działek oraz usprawni komunikację w kierunku Leszna.

mapki z lokalizacją wschowy

Dodatkowym terenem możliwym do prowadzenia działalności gospodarczej jest grunt o powierzchni ok. 5 ha znajdujący się przy Alei PCK, ok. 200 metrów od drogi krajowej Nr 12, w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych oraz bocznicy kolejowej. Gmina dysponuje również gruntem o powierzchni 2,3877 ha usytuowanym przy ul. Konradowskiej. 

 

Publikacja: s.ps