Nieruchomości na sprzedaż

Gmina Wschowa jest właścicielem licznych nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych, które niejednokrotnie przeznaczone są na sprzedaż. W tym miejscu odnajdą Państwo aktualne informacje o prowadzonych postępowaniach przetargowych, wykazach nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż oraz warunkach zbycia nieruchomości. Poniżej zamieszczamy kilka wniosków, których złożenie w siedzibie Gminy Wschowa rozpocznie procedurę sprzedaży gruntu lub mieszkania.

W specjalnie przygotowanych zakładkach znajdują się informację o bieżącej sprzedaży lokali mieszkalnych (zakładka mieszkania), a także o ogłoszonych przetargach na sprzedaż gruntów (zakładka grunty). W zakładce grunty odnajdą Państwo także szczegółowy wykaz gruntów będących własnością Gminy Wschowa, o których sprzedaż mogą Państwo wnioskować. Ważną informacją jest także szczegółowo opisana procedura sprzedaży gruntów, wraz z podanym czasem trwania poszczególnych etapów sprzedaży.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą Gminy Wschowa, a także do kontaktu z pracownikami Biura Gospodarki Komunalnej i Środowiska (sprawy lokali mieszkalnych i użytkowych) oraz Biura Planowania Przestrzennego i Nieruchomości (sprawy gruntów). 

Publikacja: olek