Mieszkania

WYKAZ 1
BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  WSCHOWA
 
informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018, 2204 ze zmianami) - ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 02 października 2019 roku podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym .
Wykaz  dotyczy: 3 lokali mieszkalnych położonych we Wschowie:
a)lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul.Niepodległości 29A;
b)lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul.Moniuszki 4;
c)lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul.Głogowskiej 15.
Wykaz wywieszony jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul.Rynek 1.
Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w BIP i na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
 
Wschowa, dnia 02 października 2019 roku.
 
 
Z up.Burmistrza
Marta Panicz-Szajnkenig
I Zastępca Burmistrza


 

Wykaz 2

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  WSCHOWA 
 
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018, 2204 ze zm.) informuje, że w dniu 09 października 2019 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Wschowa umieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym.

 

Wykaz  dotyczy: 14 lokali mieszkalnych położonych we Wschowie i 1 lokalu w Przyczynie Dolnej.

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.
Z up. Burmistrza 
Marta Panicz-Szajnkenig 
I Zastępca Burmistrza
 
 
 
 

 

 

Publikacja: olek