Inne placówki oświatowe

Dom Dziecka we Wschowie
ul. Reymonta 1, 67-400 Wschowa
tel. 65 540 22 52
e-mail: domdatinteria [dot] pl
strona internetowa placówki
dyrektor – Barbara Tlałka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie

budynek specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa
tel. 65 540 18 76
e-mail: soswatwschowa [dot] com [dot] pl
strona internetowa placówki
dyrektor – Lucyna Kowalczykowska

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia we Wschowie

budynek szkoły muzycznej
ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa
tel. 65 540 34 15
e-mail: psm [dot] wschowaatwp [dot] pl
strona internetowa placówki
dyrektor – Krystyna Turowska

Publikacja: s.ps