Grunty

Poniżej prezentujemy Państwu aktualną „Ofertę inwestycyjną Gminy Wschowa”, która zawiera wykaz działek możliwych do sprzedaży.

Grunty podzielone zostały ze względu na ich położenie oraz przeznaczenie. Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości wymienionych w wykazie prosimy o kontakt z Biurem Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wschowa następuje w drodze przetargu z zachowaniem zasad i warunków określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisach.

Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego ustala cenę  wywoławczą działki przeznaczonej do sprzedaży.  Wycena nieruchomości jest ważna 12 miesięcy od dnia sporządzenia operatu szacunkowego.

Ponadto na stronie https://wschowa.e-mapa.net/ w zakładce oferty znajduje się lista nieruchomości możliwych do zbycia.

Aktualnie ogłoszone przetargi znajdują się pod adresem https://bip.gminawschowa.pl/przetargi/29/status/

 

Wykaz nieruchomości  gminnych gruntowych przeznaczonych na sprzedaż - obszar gmina sołectwa

Wykaz nieruchomości  gminnych gruntowych przeznaczonych na sprzedaż - obszar miasto

Wykaz nieruchomości gminnych gruntowych przeznaczonych na sprzedaż - produkcja i usługi 

 

 

 

Publikacja: olek