Grunty

Wykaz działek możliwych do sprzedaży

Poniżej prezentujemy Państwu aktualne wykazy działek, których właścicielem jest Gmina Wschowa, a które możliwe są do sprzedaży. Grunty podzielone zostały ze względu na ich możliwe późniejsze wykorzystanie. Osoby zainteresowane kupnem gruntów wymienionych w wykazie prosimy o kontakt z Biurem Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługi położonych na terenie miasta Wschowa.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej położonych na terenie miasta Wschowa.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych pod zabudowę przemysłową lub usługi położonych na terenie miasta Wschowa.


Przetargi

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne, który odbędzie się dnia

07 lipca 2020 r. o godzinie 12.30

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1, w Sali Gotyckiej, parter.

 

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW

1)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wygnańczyce, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 141/3 o powierzchni 0,3035 ha, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 10 lutego 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr XXV/204/08 z 26 czerwca 2008 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00021277/7. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 93.357,00 zł brutto (75.900,00 zł netto)

 Wadium: 9.335,70 zł

 Minimalne postąpienie: 940,00 zł

2)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wygnańczyce, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 141/2 o powierzchni 0,3006 ha, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 10 lutego 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr XXV/204/08 z 26 czerwca 2008 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00021277/7. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 92.496,00 zł brutto (75.200,00 zł netto)

Wadium: 9.249,60 zł

Minimalne postąpienie: 930,00 zł

3)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wygnańczyce, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 141/1 o powierzchni 0,3048 ha, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 10 lutego 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr XXV/204/08 z 26 czerwca 2008 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00021277/7. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 93.726,00 zł brutto (76.200,00 zł netto)

Wadium: 9.372,60 zł

Minimalne postąpienie: 940,00 zł

4)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Osowa Sień, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 338/21 o powierzchni 0,0665 ha, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 10 lutego 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr IX/84/19 z 26 września 2019 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00021890/0. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 20.541,00 zł brutto (16.700,00 zł netto)

Wadium: 2.054,10 zł

Minimalne postąpienie: 210,00 zł

5)    Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Osowa Sień, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 338/15 o powierzchni 0,0395 ha, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 10 lutego 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr IX/84/19 z 26 września 2019 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00021890/0. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 7.380,00 zł brutto (6.000,00 zł netto)

Wadium: 738,00 zł

Minimalne postąpienie: 80,00 zł

6)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Siedlnica, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 746 o powierzchni 0,1714 ha, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 10 lutego 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr IX/84/19 z 26 września 2019 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00004613/0. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 63.345,00 zł brutto (51.500,00 zł netto)

Wadium: 6.334,50 zł

Minimalne postąpienie: 640,00 zł

7)    Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Siedlnica, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1219 o powierzchni 0,1832 ha, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z 10 lutego 2020 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr IX/84/19 z 26 września 2019 roku. Objęta jest księgą wieczystą nr ZG1W/00004613/0. Działka jest wolna od obciążań wieczystoksięgowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 67.650,00 zł brutto (55.000,00 zł netto)

Wadium: 6.765,00 zł

Minimalne postąpienie: 680,00 zł

Wygnańczyce

Osowa Sień