Biuro Obsługi Interesanta

Urząd Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
tel. 65 540 86 00
fax. 65 540 13 40
boiatgminawschowa [dot] pl

Pracownicy:

Marta Podgórna, telefon: 65 540 86 00, e-mail: marta [dot] podgornaatgminawschowa [dot] pl

Iwona Szmagaj, telefon: 65 540 86 00, e-mail: iwona [dot] szmagajatgminawschowa [dot] pl

Magdalena Rzepecka

Godziny pracy urzędu
Poniedziałek 7:00-16:00
Wtorek 7:00-15:00
Środa 7:00-15:00
Czwartek 7:00-15:00
Piątek    7:00-14:00

Kasa Urzędu:
w poniedziałki od 7:30 do 14:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 13:00
w piątki od 7:30 do 12:00
przerwa od 11:00 do 11:15

Do zakresu działania Biura Obsługi Interesanta należy:

1. Udzielanie informacji o zakresie kompetencji organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych Gminy oraz trybie załatwiania spraw w Urzędzie.
2. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.
3. Wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem pism i obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu, dbałość o ich wygląd.
4. Przyjmowanie wniosków interesantów do dalszego załatwienia i kierowanie do odpowiednich Biur/Referatów.
5. Sprawdzanie załączników do składanych wniosków pod względem formalnym.
6. Prowadzenie ewidencji korespondencji.
7. Przekazywanie do właściwych Biur/Referatów korespondencji wpływającej do Urzędu.

Biuro przy znakowaniu akt używa symbolu BOI.

 

Publikacja: s.ps