Biuro Obsługi Interesanta

Urząd Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
tel. 65 540 86 00
fax. 65 540 13 40
boiatwschowa [dot] pl (boiatwschowa [dot] pl)

Biuro Obsługi Interesanta:

Iwona Szmagaj, telefon: 65 540 86 00,

Agata Brzechwa, telefon: 65 540 86 45 ,

Magdalena Rzepecka, telefon: 65 540 86 00

 

Kancelaria Urzędu:

Oliwia Żakowska, telefon: 65 540 86 45

Malwina Pawlak, telefon: 65 540 86 45

 

UWAGA!!!

ZMIANY GODZIN URZĘDOWANIA!!!

OD 1 LIPCA 2019 r.  URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA CZYNNY:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Do zakresu działania Biura Obsługi Interesanta należy:

1. Udzielanie informacji o zakresie kompetencji organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych Gminy oraz trybie załatwiania spraw w Urzędzie.
2. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.
3. Wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem pism i obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu, dbałość o ich wygląd.
4. Przyjmowanie wniosków interesantów do dalszego załatwienia i kierowanie do odpowiednich Biur/Referatów.
5. Sprawdzanie załączników do składanych wniosków pod względem formalnym.
6. Prowadzenie ewidencji korespondencji.
7. Przekazywanie do właściwych Biur/Referatów korespondencji wpływającej do Urzędu.

Biuro przy znakowaniu akt używa symbolu BOI.

 

Publikacja: s.ps