Zwrot podatku akcyzowego

28.01.2021

Referat Podatków i Windykacji przypomina, że od dnia 1 lutego 2021 do dnia 1 marca 2021 roku przypada termin na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2021 roku.

Wnioski składamy bezpośrednio w Referacie Podatków i Windykacji (Wschowa, Plac Zamkowy 3) po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem telefonu 65 540 86 37.

Wraz z wnioskiem proszę dostarczyć oświadczenie do akcyzy, zestawienie dołączonych faktur VAT, ewentualne umowy dzierżaw oraz zaświadczenie o średnio rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Procedura zwrotu podatku akcyzowego (link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego)

Autor: dominika