Zmielone odpady plastikowe źródłem opału

06.12.2019

W dniu 5 grudnia 2019 roku  strażnicy otrzymali zgłoszenie, iż w Przyczynie Górnej można wyczuć zapach spalanej smoły. Strażnic zgodnie z sugestią zgłaszającego przeprowadzili kontrole posesji. Właściciel posesji wskazał piec gazowy, którym to jak twierdził opala swoja posesję.  Dociekliwość strażników pozwoliła jednak ustalić, iż w drugim pomieszczeniu znajduje się piec, w którym jak się później okazało były spalane zmielone części tworzyw sztucznych. Dodatkowo przy kotle składowana była kolejna partia tworzyw sztucznych do termicznej utylizacji.  Interwencja zakończyła się nałożeniem mandatu karnego w maksymalnej wysokości.

Straż Miejska Wschowa.

Autor: dawid