Zmarła radna Helena Nikolin

10.01.2020

W dniu 9 stycznia dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci radnej Rady Miejskiej Heleny Nikolin. To wielka strata dla społeczności Osowej Sieni i całej Gminy Wschowa.

Helena Nikolin od lat związana była z samorządem. W latach 2003 – 2015, łącznie przez trzy kadencje, pełniła funkcję sołtysa Osowej Sieni, aktywnie zabiegając o liczne inwestycje i sprawy mieszkańców. W roku 2010 zdobyła także mandat radnej Rady Miejskiej we Wschowie, który mieszkańcy powierzyli jej także w wyborach w roku 2014 i 2018. Niestety śmierć przerwała jej dalszą pracę na rzecz naszej małej ojczyzny.

Pogrzeb śp. Heleny Nikolin odbędzie się 11 stycznia, o godzinie 13.00 w kościele parafialnym w Osowej Sieni. Władze Miasta i Gminy Wschowa składają wyrazy żalu i smutku z powodu śmierci Heleny Nikolin przesyłając szczere kondolencje rodzinie i bliskim. 

Autor: olek