Zbliżamy się do budowy obwodnicy dla Wschowy i Dębowej Łęki

20.01.2023
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wskazała najkorzystniejszy wariant przebiegu inwestycji.
 
Miałby to być wariant zielony w ciągu drogi krajowej nr 12. Nie oznacza to jednak, że decyzja w tej sprawie zapadła.
Inwestor zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowym oddziaływaniu inwestycji dla każdego z zaproponowanych wariantów. Gmina Wschowa wystąpiła do odpowiednich instytucji o opinię czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
 
Decyzja środowiskowa, którą wydaje Burmistrz terenu w którym prowadzona jest inwestycja, jest dokumentem umożliwiającym rozpoczęcie szczegółowych prac projektowych.
Przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę obwodnicy powinno zakończyć się w 2025 roku, a nowa obwodnica ma powstać do 2028 roku.

Autor: kamila