Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miasta we Wschowie

18.11.2022

Rada Miejska we WschowieXLVI Sesja w dniu 24 listopada 2022, godz. 10:00

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLV Sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok. (projekt druk 433)
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/319/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2022 - 2029. (projekt druk 434)
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2023 r. (projekt druk 428)
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (projekt druk 429)
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (projekt druk 430)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji strategii terytorialnej „Partnerstwa Gmin – Lubuska 9” dla Gmin: Kożuchów, Nowa Sól – gmina wiejska, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Siedlisko, Kolsko, Wschowa, Szlichtyngowa, Sława (projekt druk 431)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (projekt druk 432)
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad.

Autor: kamila