Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

10.11.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wydał zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały: Program współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Treść zarządzenia oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie BIP: https://linkd.pl/es4s. 

Do pobrania: 

Autor: zuzanna