ZAPRASZAMY NA WYJAZD STUDYJNY

22.09.2021

Trwają działania informacyjno-konsultacyjne związane z projektem rekultywacji składowiska w Tylewicach. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Przyczyny Górnej i Tylewic do udziału w wyjeździe studyjnym w dniu 6 października 2021 roku.

PROGRAM WYJAZDU

Program obejmuje wizyty na składowiskach położonych w województwie kujawsko-pomorskim oraz spotkania z ich zarządcami. Odwiedzimy rekultywowane obecnie składowisko w gminie Jeżewo oraz zrekultywowane składowisko w gminie Rojewo.  Wybór miejsc nie był przypadkowy. Proces rekultywacji prowadzi lub prowadził podmiot odpowiedzialny za przygotowanie i realizację tego typu projektu w Tylewicach. Wyjazd zaplanowano na godzinę 6:45 sprzed siedziby Spółki Komunalnej Wschowa. Powrót spodziewany jest około godziny 19.00. Organizator wyjazdu zapewnia uczestnikom nieodpłatnie przejazd autokarem, lunch oraz ubezpieczenie.

Ramowy program można pobrać tutaj.

ZGŁOSZENIA

Liczba miejsc dla uczestników wyjazdu jest ograniczona. Zgłoszenia do udziału można wysyłać do 30 września 2021 roku na adres mailowy konsultacjeatskwschowa [dot] pl, podając w treści imię i nazwisko, PESEL(w celu ubezpieczenia) oraz numer telefonu uczestnika. Przesłanie zgłoszenia stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o. o. w związku z organizacją wyjazdu studyjnego w dniu 6 października 2021 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem email: piotr [dot] dzielakowskiatskwschowa [dot] pl

W dniu 1 października 2021 roku organizator potwierdzi drogą mailową lub telefoniczną udział poszczególnych osób w wyjeździe.

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

Wyjazd studyjny jest elementem działań informacyjno-konsultacyjnych towarzyszących projektowi rekultywacji składowiska w Tylewicach.  Rekultywacja składowiska była tematem spotkań dedykowanych przedstawicielom  Rady Miasta oraz sołectw Tylewice i Przyczyna Górna, które odbyły się w dniu 16 września 2021 roku. W październiku 2021 roku na terenie gminy funkcjonować będą specjalne punkty, w których konsultanci przekażą informacje na temat rekultywacji oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców.

Rekultywacja jest konsekwencją zamknięcia składowiska w 2009 roku. Do jej przeprowadzenia zobowiązany jest zarządca pod groźbą wysokich kar finansowych. Zaniechanie tej inwestycji stwarza również potencjalne ryzyko dla środowiska i mieszkańców. Dobiega końca etap projektowy i formalno-prawny projektu. Pierwsze prace na terenie składowiska, w celu przywrócenia temu miejscu pierwotnego charakteru przyrodniczego, zaplanowano jeszcze w 2021 roku. Już po około 12 miesiącach zakres rekultywacji będzie zrealizowany w ponad 95%, a teren dawnego składowiska wysiany trawą i obsadzony drzewami.

Autor: olek