Zapraszamy do udziału w Korowodzie otwierającym Dni Wschowy 2023

16.05.2023

Drodzy mieszkańcy miasta i wsi, kluby sportowe, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, seniorzy, pszczelarze, gołębiarze, pasjonaci i hobbyści oraz wszyscy, którzy uwielbiają swoje miasto i wsie, zapraszamy do udziału 09 czerwca 2023 r. o godz. 17:00 w barwnym korowodzie ulicami miasta.

 

 

Zgłoszenia należy przesłać do 31.05.2023 r.

Zgłoszenie można dostarczyć osobiście do sekretariatu CKiR lub wysłać e-mailem: sekretariatatckir [dot] wschowa [dot] pl

W zgłoszeniu powinny znaleźć się takie informacje jak:

- Nazwa instytucji/ stowarzyszenia/ grupy/ przedsiębiorcy:

- Krótki opis instytucji/stowarzyszenia/grupy/przedsiębiorcy:

- ilość osób : 

Uczestnictwo w korowodzie jest wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych /imię i nazwisko/nazwę instytucji, stowarzyszenia etc./ w celu i zakresie niezbędnym do publikacji w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących działalności Gminy Wschowa, CKiR Wschowa, łącznie z umieszczeniem na portalach społecznościowych oraz w lokalnych mediach.

 

Korowód ulicami miasta odbędzie się dnia 09 czerwca 2023 r. o godz. 17:00

Zbiórka do korowodu godz. 16:45 na wschowskim rynku.

 

W załączeniu szczegółowy regulamin. 

Do pobrania: 

Autor: kamila