Zapisz się na darmowe szkolenia

03.03.2020

Gmina Wschowa rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III:Działania 3.1. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa.

Zgodnie z założeniami projektowymi w szkoleniach udział weźmie 108 osób. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach mieszkańcy nabędą umiejętności związane z obsługą komputerów i wykorzystaniem aplikacji ułatwiających codzienne życie. Dzięki temu, że szkolenia odbędą się na komputerach, uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnie przetestować działanie np. aplikacji bankowej, sklepów internetowych, aplikacji ePUAP. Dzięki praktycznym zajęciom uczestnicy chętniej i łatwiej będą odkrywać nowe funkcje internetowej przestrzeni. Szkolenie pozwoli im w pełni wykorzystywać możliwości internetu.

ZAPISZ SIĘ NA JEDNO ZE SZKOLEŃ

1) Działam w sieciach społecznościowych

2) Kultura w sieci

3) Moje finanse i transakcje w w sieci

4) Mój biznes w sieci

6) Rodzic w internecie

7) Rolnik w sieci

7) Tworzę stronę internetową

MOŻNA UCZESTNICZYĆ TYLKO W JEDNYM SZKOLENIU

Projekt realizowany razem z Miedziowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości. Zapisy www.miedziowestowarzyszenie.pl/wschowa oraz pod nr 604 586 145 lub 65 540 86 95 i w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr. 2.

 

Autor: olek