Zapisy na bezpłatne usługi pomocy prawnej

12.05.2020

W związku z aktualną sytuacją, dotyczącą wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, związaną z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przedłuża się okres zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wschowskiego.
Okres zawieszenia osobistego udzielania porad w punktach zostaje przedłużony od dnia 10 kwietnia 2020 r. do odwołania.

 

W okresie zawieszenia działalności punktów pomoc udzielana będzie wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, pod warunkiem wcześniejszego przesłania do Starostwa Powiatowego we Wschowie pocztą elektroniczną na adres powiatatwschowa [dot] com [dot] pl (powiatatwschowa [dot] com [dot] pl) pisemnego zgłoszenia potrzeby pomocy oraz oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon.

Informacja dotycząca przewidywanego terminu i sposobu przywrócenia działalności punktów będzie na bieżąco zamieszczana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wschowie (wschowa.info) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wschowskiego (https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/141/Nieodplatna_pomoc_prawna/)

 

Informacje dotyczące dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą również udzielane pod numerem telefonu: 65 540 89 50.

 

 

 

Do pobrania: 

Autor: s.ps