Zajęcia Edukacyjne w Ramach Programu ,,Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

26.09.2022

W ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 Straż Miejska we Wschowie
wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadziła zajęcia edukacyjne dotyczące między innymi bezpieczeństwa i zasad poruszania się na przejściach dla pieszych
wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Wschowa.
Zajęcia odbyły się już miedzy innymi w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni, Przedszkolu Samorządowym Nr 5 i  Nr 3 , Niepublicznym Przedszkolu ,,Słoneczko”,
Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Wschowie.

 

Straż Miejska Wschowa

Autor: straz_miejska