XXIX sesja Rady Miejskiej we Wschowie

01.06.2021
Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E
9 czerwca  2021r. o godz. 1000
odbędzie się w trybie zdalnym
XXIX  SESJA RADY  MIEJSKIEJ
 
Sesja została zwołana  na  podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.)
 
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miejskiej.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wschowa w 2021 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Wschowa w 2021 roku.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Wnioski i informacje.
  8. Zakończenie obrad.
 
 
 
Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej we Wschowie
 
/-/ Krzysztof Kola
 
Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Autor: olek