XXIV Transmisja Sesji Rady Miejskiej we Wschowie

28.01.2021

Proponowany porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Wschowie za rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności doraźnej komisji Rady Miejskiej za 2020 rok.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad.

Autor: dawid