Wzrasta wysokość świadczeń wypłacanych przez OPS

07.11.2019

Od 1 listopada br. wzrosła wysokość zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty 215,84 zł miesięcznie (dotychczas zasiłek wynosił 184,42 zł).

Natomiast od 1 stycznia 2020 r. zmieni się również kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie to będzie wynosiło 1830 zł miesięcznie (obecnie wynosi 1583 zł).
Zmiana wysokości obydwu świadczeń nie wymaga składania dodatkowych wniosków. Kwoty zasiłków pielęgnacyjnych zostały już z urzędu podwyższone. Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie zmieni również z urzędu decyzje dla osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne.
Przypominamy, że zarówno zasiłek pielęgnacyjny, jak i świadczenie pielęgnacyjne są świadczeniami związanymi z niepełnosprawnością. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dla osoby legitymującej się orzeczeniem o: niepełnosprawności, znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnoprawności (o ile niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia) oraz w przypadku ukończenia przez osobę 75. roku życia (jeżeli nie pobiera dodatku pielęgnacyjnego). Natomiast świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która zrezygnowała z zatrudnienia lub nie podejmuje zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze szczególnymi wskazaniami.

Szczegóły dostępne są na stronie www.opswschowa.com.pl

 

OPS we Wschowie

Autor: olek